Bijzondere buitenlandse borden en regels

Met kennis van de Belgische verkeersregels en -borden kan je je in het buitenland zeker redden, maar het blijft nuttig en veilig om vooraf in onze fiches toch ook eens per land de bijzondere regels en borden te bekijken. Je vindt ze op www.pasar.be/landenfiches. Op deze bladzijde vind je enkele opvallende regels.

Wist je dat…

  • ... er verschillende maximumsnelheden zijn per land, per soort weg en categorie voertuig (met caravan, camper + of -3.5 t htm, …)?
  • … in andere landen andere maximale alcoholgehaltes gelden achter het stuur, variërend van 0 ‰ in Hongarije, Tsjechië, Roemenië tot 0.8 ‰ in Schotland? In veel landen is er ook voor jongere bestuurders een strengere alcoholgrens, soms zelfs nultolerantie. En in Kroatië geldt ook voor camperaars met camper +3.5 t htm nultolerantie!
  • ... sommige landen, zoals onder andere Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Kroatië een rijbewijs met strafpunten hanteren, ook voor buitenlanders?

Per land zijn er ook verschillen in de voorrangsregels, gedrag op de rotondes, afwijkende parkeerregels, enz. Je leest het belangrijkste hierover op onze site.

De verkeersborden en wegmarkeringen zijn veelal gelijkaardig aan de Belgische, maar in elk land zijn er toch minstens enkele ‘speciale’ waarvan wij de betekenis niet zomaar kennen.
Zo is Ierland wel het meest treffend voorbeeld van een heel eigen vormgeving qua gevaars- en verbodsborden, die meer aanleunen bij de Amerikaanse stijl.

Ook verwarrend kan het worden wanneer onderschriften of teksten in de plaatselijke taal belangrijke verkeersinstructies geven (in Scandinavische landen bijvoorbeeld), in talen die wij niet kennen.