Covid19: richtlijnen voor de organisatie van activiteiten

15/2/2022

De coronabarometer gaat vanaf 18/2 naar fase oranje. Onderstaande maatregelen gelden tot eind april, mogelijks beslist het Overlegcomité begin maart om verder te versoepelen en naar fase geel te gaan. Code oranje wil zeggen:

BINNEN 

Vrijetijdsactiviteiten in groep* 

kunnen dynamisch en niet-dynamisch** 

CST kan vanaf 50 pers. 

aantal deelnemers: max. 200 pers. (begeleiding uitgezonderd) 

goede ventilatie, aanbeveling CO2-meter en actieplan ventileren/verluchten 

overnachting: zelftest aanbevolen 

mondmasker: bij contact met externen, volgens de regels die gelden in de samenleving 

afstand: intensief contact vermijden (tenzij aard activiteit het niet toelaat) 

eten & drinken: volgens horecaprotocol *** 

Publieksevenementen* 

kunnen dynamisch en niet-dynamisch** 

CST verplicht vanaf 50 pers. bij niet-dynamisch en CST verplicht en optioneel sneltest bij dynamisch 

aantal toeschouwers: tot 80% bezetting mogelijk bij niet-dynamische evenementen en 70% bij dynamische evenementen 

luchtkwaliteit: streefwaarde van 900 ppm  
luchtzuivering vanaf 1200 ppm, limietwaarde 1500 ppm  
CO2meter verplicht 

mondmasker: bij niet-dynamisch verplicht en dynamisch verplicht voor personeel 

verplicht crowdmanagement 

eten & drinken: volgens horecaprotocol*** 

 

BUITEN 

Vrijetijdsactiviteiten in groep* 

kunnen dynamisch en niet-dynamisch** 

CST kan vanaf 50 pers. 

aantal deelnemers: geen beperking 

tenten goed verluchten 

mondmasker: bij contact met externen, volgens de regels die gelden in de samenleving 

afstand: intensief contact vermijden (tenzij aard activiteit het niet toelaat) 

eten & drinken:  volgens horecaprotocol *** 

Publieksevenementen* 

kunnen dynamisch en niet-dynamisch** 

CST verplicht vanaf 100 pers. 

aantal toeschouwers: tot 80% bezetting 

luchtkwaliteit: binnenluchtnormen gelden voor afgesloten tent en/of overdekt terras 

mondmasker: bij niet-dynamisch aanbevolen wanneer geen veilige afstand en bij dynamisch verplicht voor personeel 

verplicht crowdmanagement 

eten & drinken: volgens horecaprotocol*** 

 

*Een ‘vrijetijdsactiviteit in groep’ is bijv. een bestuursvergadering, workshop, wandeling, fietstocht, bezoek aan museum, ledenactiviteit, vormingsactiviteit, wandelreis, kampeerweekend, enz. Ze worden eerder georganiseerd voor een gesloten groep van deelnemers.  

‘Publieksactiviteiten’ zijn bijv. een theatervoorstelling, lezing, studiedag, verenigingsevent, enz. Men spreekt er vooral van toeschouwers. 
**Dynamisch is rechtstaand, rondlopend. 

Niet-dynamisch is zittend. 

*** Bij professionele horeca het horecaprotocol volgen en niet-professionele horeca (eigen beheer) zoveel als mogelijk de horecaregels volgen: 

deelnemers tijdig en duidelijk zichtbaar informeren over de geldende maatregelen 

middelen voor handhygiëne ter beschikking stellen van personeel en deelnemers 

hygiënemaatregelen nemen: inrichting en gebruikt materiaal regelmatig desinfecteren 

geen mondmasker verplicht voor deelnemers, enkel voor personeel 

CST kan vanaf 50 personen voor vrijetijdsactiviteiten, is verplicht vanaf 50 personen voor publieksevenementen 

er is geen sluitingsuur voor de horeca 


 

 

26/1/2022

Vrijdag 21/1/2022 werd de coronabarometer goedgekeurd, die in voege gaat vanaf 28/1/2022. Momenteel is er nog geen KB of herwerkt basisprotocol Cultuur. Hieronder vind je de reeds gecommuniceerde maatregelen door De Federatie.

Coronabarometer
De coronabarometer kent 3 fasen: geel, oranje en rood. Afhankelijk van de fase in de pandemie/endemie waarin we ons bevinden of waar we naartoe evolueren wordt er geschakeld tussen de andere fasen. De parameters om een fase af te bakenen zijn het aantal opnames op intensieve zorg en de stijging of daling van het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames. 

De barometer houdt geen automatisme in. Elke schakeling tussen fasen moet vooraf gegaan worden door een politieke beslissing (dus door een overlegcomité). 

Er zijn barometers opgemaakt voor 3 soorten activiteiten:  

- vrijetijdsactiviteiten in groep 

- publieksevenementen 

- horeca 

Per barometer wordt de opdeling binnen en buiten gemaakt en daarbinnen dynamisch en niet-dynamisch (zittend). 

Voorbeelden van ‘vrijetijdsactiviteit in groep’: een bestuursvergadering, workshop, wandeling, fietstocht, ledenactiviteit, vormingsactiviteit, bezoek aan museum, een kampeerweekend, wandelreis, enz. Ze worden eerder georganiseerd voor een gesloten groep van deelnemers. 

‘Publieksactiviteiten’ zijn bijv. een theater-, film- of boekvoorstelling, lezing, studiedag, verenigingsevent, enz. Men spreekt er vooral van toeschouwers. 

 

Regels vanaf 28/1/2022

We starten in code rood.

BINNEN

Vrijetijdsactiviteiten

Publieksevenementen       

*Kan dynamisch – niet-dynamisch 

*Aanbeveling: zoveel mogelijk buiten 

*Max. 80 pers. (begeleiding uitgezonderd) 

*CST kan vanaf 50 pers. 

*Goede ventilatie – aanbeveling CO2-meter + actieplan ventileren/verluchten 

*Eten en drinken: volgens horecaprotocol, tenzij bij niet-professionele horeca dan hygiënemaatregelen

*Overnachting: zelftest aanbevolen 

*Mondmasker: verplicht tenzij aard activiteit het niet toelaat zoals bij sporten of indien zittend met veilige afstand (FFP2 voor medisch kwetsbare mensen) 

*Afstand: contact vermijden (tenzij aard activiteit het niet toelaat) 

*Kan enkel niet-dynamisch (zittend) 

*Verplicht crowdmanagement 

*Basis = max. 200 pers. OF max. 70 % van de zaalcapaciteit (indien geen 900ppm/40m3 gehaald wordt) OF 100 % zaalcapaciteit (indien onder 1200ppm/40m3) 

*CO2meter verplicht

*CST verplicht vanaf 50 pers. 

*Eten & drinken: volgens horeca-protocol (sluitingsuur 00:00u, max. 6 pers./tafel, geen groepsmaaltijden, niet rechtstaand consumeren) 

*Mondmasker verplicht  (FFP2 voor medisch kwetsbare mensen

 

BUITEN

Vrijetijdsactiviteiten Publieksevenementen

*Kan dynamisch en niet- dynamisch 

*Max. 200 pers. (begeleiding uitgezonderd)

*CST kan vanaf 50 pers. 

*Eten & drinken: volgens horecaprotocol, tenzij bij niet-professionele horeca dan hygiënemaatregelen

*Mondmasker: regels die gelden in de samenleving (tenzij de aard activiteit het niet toelaat zoals bij sporten of zittend op veilige afstand) 

*Afstand: intensief contact vermijden (tenzij aard activiteit het niet toelaat) 

*Kan dynamisch en niet-dynamisch 

*Verplicht crowdmanagement 

*Basis = 200 pers. OF 70 %  van de capaciteit

*CST verplicht vanaf 50 pers. 

*Gesloten tenten of overdekte terrassen verboden bij dynamisch + bij niet-dynamisch binnenlucht-kwaliteitsnormen 

*Eten en drinken: volgens horeca-protocol  

*Mondmasker verplicht (FFP2 voor medisch kwetsbare mensen) 

 

 

1/1/2022

De regels voor activiteiten (private bijeenkomsten) blijven gelden volgens onderstaand bericht van 23/12/2021.

De regels voor evenementen (publieke bijeenkomsten) geldend volgens het bericht van 23/12/2021 worden opnieuw vervangen (na een beslissing van de Raad van State) door de maatregelen opgesomd in het bericht van 6/12/2021.

 

23/12/2021

N.a.v. het laatste Overlegcomité kunnen wij meedelen dat enkele  maatregelen voor socio-culturele organisaties, geldend van 26/12/21 tot 28/1/22, gewijzigd zijn. Indien op de reeds gekende regels nog wijzigingen komen vanuit het KB, zullen wij deze op deze pagina plaatsen.

Doe ook steeds navraag bij je lokale overheid (gemeente, stad, provincie), zij kunnen strengere maatregelen uitvaardigen.

Goed om weten bij het bepalen van de te volgen maatregelen:

Activiteiten volgen de regels van private bijeenkomsten: “een bijeenkomst waarbij een organisator voorafgaand aan de start van de bijeenkomst door middel van individuele uitnodigingen de toegang beperkt tot een welomschreven met de organisator verbonden doelgroep die duidelijk te onderscheiden valt van het grote publiek”.

Onder publieke bijeenkomst wordt een evenement voor ruim publiek verstaan.

BINNEN

- Private bijeenkomsten/activiteiten zijn niet toegelaten. Er zijn beperkte uitzonderingen hierop, hetgeen wel mag:

   *opleiding, vorming en workshops

   *activiteiten met kwetsbare doelgroepen (medische, psychische of sociale problematiek)

- Evenementen zijn verboden.

BUITEN

- Private bijeenkomsten/activiteiten zijn toegelaten:

  *Tot 100 personen: geen mondmasker of CST verplicht. Wel social distancing van 1,5m.

  *Vanaf 100 personen: mondmasker* en CST verplicht

            *Indien de aard van de activiteit niet toelaat dat er mondmaskers worden gedragen, vervalt de mondmaskerplicht, dit is o.a. het geval bij sportactiviteiten zoals wandelingen en fietstochten.

- Evenementen zijn toegelaten:

  *bij max.100 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, is mondmasker verplicht en mag CST

  *vanaf 100 personen is mondmasker en CST verplicht. Tevens een éénrichtingscirculatieplan met gescheiden in- en uitgangen.

    Er geldt een algemeen verbod op het gebruik van tenten en andere overdekte ruimtes voor bezoekers. Maximaal één bezoeker/4 m2 is toegestaan.

HORECA

- Bij private bijeenkomsten/activiteiten:

  *geen verplichtingen bij niet-professionele horeca

  *in professionele horeca-inrichtingen wordt het horecaprotocol gevolgd nl. 6 personen per tafel, mondmasker afzetten als men zit, CST verplicht, sluiten om 23 uur

- Bij publieke bijeenkomsten (evenementen):

  moet het horecaprotocol gevolgd worden

 

 

6/12/2021

Hierbij de wijzigingen uit het KB van 4/12 t.o.v. vorige maatregelen.

BINNEN:

- Private bijeenkomsten: hierbij is naast hetgeen toegestaan is sedert vorig KB (thuis en in toeristisch logie) een uitbreiding gekomen nl. is ook toegestaan

   * opleiding, vorming en workshops

   * activiteiten met kwetsbare doelgroepen

Vanaf 50 personen: mondmasker en CST verplicht

- Evenementen zijn niet meer toegestaan voor meer dan 200 personen, dus enkel toegelaten voor max. 200 personen zittend publiek, medewerkers en organisatoren niet meegerekend:

Tot 50 personen: mondmasker verplicht en CST mag

Vanaf 50 personen: mondmasker en CST verplicht

 

30/11/2021

Hierbij de gekende maatregelen, geldend tot 19/12.

Tot nu toe sprak het Overlegcomité steeds over een onderscheid tussen activiteiten en evenementen, hetgeen gewijzigd is naar private en publieke bijeenkomsten:

- Een private bijeenkomst is “een bijeenkomst waarbij een organisator voorafgaand aan de start van de bijeenkomst door middel van individuele uitnodigingen de toegang beperkt tot een welomschreven met de organisator verbonden doelgroep die duidelijk te onderscheiden valt van het grote publiek”. 

- Onder publieke bijeenkomst wordt een evenement voor ruim publiek  verstaan.

De richtlijnen voor ons worden als volgt omschreven:

BINNEN

- Private bijeenkomsten zijn niet toegelaten. Er zijn beperkte uitzonderingen hierop, dus hetgeen wel mag:

   * Private bijeenkomsten thuis (vb. bestuursvergadering)

   * Private bijeenkomsten in een klein toeristisch logie voor max. 15 personen
 

-Evenementen mogen enkel worden georganiseerd voor een zittend publiek:

  * bij max. 50 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, is mondmasker verplicht en mag CST.

   * vanaf 50 personen is mondmasker en CST verplicht.

      (vb. programmavoorstelling 2022, optreden Koen Dewulf, lezing Sven Pichal, culturele voorstelling)

BUITEN

-Private bijeenkomsten zijn toegelaten:

   * Tot 100 personen: geen mondmasker of CST verplicht. Wel social distancing van 1,5m.

   * Vanaf 100 personen: mondmasker en CST verplicht.

      (vb. wandelingen, fietstochten, daguitstap in openlucht, gegidste wandeling)

Indien de aard van de activiteit niet toelaat dat er mondmaskers worden gedragen, vervalt de  mondmaskerplicht, dit is o.a. het geval bij sportactiviteiten zoals wandelingen en fietstochten.
 

-Evenementen zijn toegelaten:

   * bij max.100 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, is mondmasker verplicht en mag CST. 

   * vanaf 100 personen is mondmasker en CST verplicht.

     (vb. wandelingen, fietstochten, daguitstap in openlucht, wintermarkt, gegidste wandeling, kerstdorp)

 HORECA

- Bij private bijeenkomsten zijn er geen verplichtingen bij niet-professionele horeca (vb. schenken van een drankje bij een wandeling waarvoor men individueel de eigen doelgroep heeft uitgenodigd). In professionele horeca-inrichtingen wordt het horecaprotocol gevolgd nl. 6 personen per tafel, mondmasker afzetten als men zit, CST verplicht, sluiten om 23 uur.
- Bij publieke bijeenkomsten (evenementen) moet het horecaprotocol gevolgd worden (vb. bij het geven van een hapje en drankje na een culturele voorstelling waarop men het ruim publiek heeft uitgenodigd).

Opgepast: lokale overheden kunnen altijd strenger zijn dan het KB of basisprotocol cultuur, dus informeer je steeds over de lokale maatregelen.

Deze info is tevens te vinden op www.pasar.be/covid. Info over het gebruik en de controle van CST vind je hier.

De maatregelen zijn genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, waardoor wij rekenen op jullie gezond verstand in de afwegingen die gemaakt worden. Blijvende aandacht voor afstand houden, goede ventilatie, hygiënemaatregelen, … is nodig.

 

 

20/11/2021

* Voor georganiseerde activiteiten (bestuursvergaderingen, wandelingen, fietstochten, vormingen, workshops, …):

  - Tot 50 personen binnen en 100 personen buiten

zijn er geen beperkingen. Er hoeft geen mondmasker gedragen te worden, tenzij de activiteit doorgaat in besloten of publiek toegankelijke ruimtes van culturele, feestelijke, sportieve en evenementensector, bedrijven, de overheid, inrichtingen en plaatsen met horeca-activiteiten (voor wie niet zit, eet of drinkt), publieke gebouwen.

Echter, indien de aard van de activiteit niet toelaat dat er mondmaskers worden gedragen, vervalt de mondmaskerplicht. Dit is o.a. het geval bij sportactiviteiten (de aard van de activiteit gaat voor de locatie).
 

  - Bij >50 personen binnen en >100 personen buiten

moet een mondmasker gedragen worden en een Covid Safe Ticket* voorgelegd. Indien de aard van de activiteit niet toelaat dat er mondmaskers worden gedragen, vervalt de mondmaskerplicht. Dit is o.a. het geval bij sportactiviteiten zoals wandelingen en fietstochten!

* Voor evenementen (een activiteit met publiek zoals concert, lezing, optreden, …):

  - Tot 50 personen binnen en 100 personen buiten**

is er enkel mondmaskerplicht. Nieuw is dat je met een Covid Safe Ticket* mag werken als je dat wenst.
 

  - Bij >50 personen binnen en >100 personen buiten**

moet je de combinatie van mondmasker en Covid Safe Ticket* maken.

 

* Meer info over het scannen van het Covid Safe Ticket vind je hier.

** Medewerkers en personeelsleden worden niet meegeteld voor het bepalen van de aantallen.

 Opgepast: lokale overheden kunnen altijd strenger zijn dan het MB of basisprotocol cultuur, dus informeer je steeds over de lokale maatregelen.

 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn andere maatregelen van kracht sedert 15/10. Deze vind je als je naar beneden scrolt op deze pagina.

Wat is wel nog verplicht of aangeraden voor verenigingen?

Het blijft verplicht om een covid-coördinator aan te duiden.

Een risico-analyse, een draaiboek en deelnemerslijsten blijven sterk aangeraden.

Aandacht voor reiniging, ontsmetting, handhygiëne en ventilatie wordt nog steeds benadrukt. Als algemene regel geldt nog steeds: wie zich ziek voelt, blijft thuis.

 

 

18/11/2021

Hier vind je meer info over het gebruik en de controle van het Covid Safe Ticket. 

 

 

7/11/2021

Op het laatste overlegcomité werden enkele wijzigingen aangekondigd, hetgeen in tussentijd in een MB is gegoten. Vanaf 1/11 geldt:

* Voor georganiseerde activiteiten (bestuursvergaderingen, wandelingen, fietstochten, vormingen, workshops, …) zijn er nog steeds geen beperkingen.

Als een maaltijd of drank tijdens activiteiten aangeboden wordt door vrijwilligers, zijn er geen opgelegde maatregelen.

* Voor evenementen (een activiteit met publiek zoals concert, lezing, optreden, …):

  - zijn er geen regels als je <200 personen binnen of <400 personen buiten ontvangt op je evenement. Nieuw is dat je met een Covid Safe Ticket (CST) mag werken als je dat wenst. Bij het aanbieden van eten en drinken in een horeca-inrichting of indien er een professionele horecadienst is vb. een bar in de zaal moet het horecaprotocol gevolgd worden en dan zijn het CST en  mondmasker voor personeel verplicht.

  - bij >200 personen binnen of >400 personen buiten kan je met het Covid Safe Ticket werken en dan zijn er geen beperkingen. Maak je geen gebruik van het Covid Safe Ticket dan moet je de CERM/CIRM regels volgen en zijn zowel de medewerkers als het publiek verplicht een mondmasker te dragen.

Opgepast: lokale overheden kunnen altijd strenger zijn dan het MB of basisprotocol cultuur, dus informeer je steeds over de lokale maatregelen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn andere maatregelen van kracht sedert 15/10. Deze vind je op www.pasar.be/covid 

 

Wat is wel nog verplicht of aangeraden voor verenigingen?

-Het blijft verplicht om een covid-coördinator aan te duiden.

-Een risico-analyse, een draaiboek en deelnemerslijsten blijven sterk aangeraden.

-Aandacht voor reiniging, ontsmetting, handhygiëne en ventilatie wordt nog steeds benadrukt. Als algemene regel geldt nog steeds: wie zich ziek voelt, blijft thuis.

 

30/9/2021

Volgens het nieuwe MB blijven onderstaande versoepelingen (van 30/8) gelden. Tevens is bevestigd dat de nieuwe aantallen voor evenementen in voege gaan vanaf 1/10 nl. 500 mensen binnen en 750 mensen buiten.

Wat Brussel betreft: de ingangsdatum van de nieuwe maatregelen is 15/10:

- mondmasker en social distancing is verplicht in Brussel voor iedereen die ouder is dan 12 jaar: ​

   in publiek toegankelijke lokalen bij bedrijven, overheidsinstellingen en verenigingen ​

   in publiek toegankelijke lokalen van inrichtingen die behoren tot de cultuur-, feest-, sport-, recreatie of evenementensector ​

   in besloten vergaderingen behalve als deze plaatsvinden bij iemand thuis ​

   bij de activiteiten (zonder CST) met minder dan 200 deelnemers binnen

   bij de activiteiten (zonder CST) met minder dan 400 deelnemers buiten

- gebruik Covid Safe Ticket is verplicht:

   in de inrichtingen die behoren tot de culturele, recreatieve en feestelijke sector (verplicht vanaf een capaciteit voor 50 personen; maar ook mogelijk om het voor een lagere  capaciteit te gebruiken)​

   voor evenementen vanaf 50 personen binnen en 200 personen buiten

 

 

30/8/2021

Op het laatste overlegcomité werden allerhande versoepelingen aangekondigd hetgeen in tussentijd in een MB is gegoten. Vanaf 1/9 geldt:

Voor georganiseerde activiteiten (bestuursvergaderingen, wandelingen, fietstochten, vormingen, workshops, …) zijn er geen beperkingen meer. Ook activiteiten met eten en drinken kunnen zonder opgelegde maatregelen doorgaan.

Voor evenementen (een activiteit met publiek zoals concert, lezing, optreden, …) zijn er geen regels meer als je <200 personen binnen of <400 personen buiten ontvangt op je evenement. Wel moet je hier de regels van het horecaprotocol volgen bij het aanbieden van eten en drinken. Bij >200 personen binnen of >400 personen buiten heb je de keuze:

Vanaf 1/10 gelden volgende aantallen: 200 wordt uitgebreid naar 500 mensen (binnen) en 400 wordt uitgebreid naar 750 mensen (buiten.

 

Opgepast: lokale overheden kunnen altijd strenger zijn dan het MB of basisprotocol cultuur, dus informeer je steeds over de lokale maatregelen.

Brussel vaardigde een politiebesluit uit waarin aangegeven wordt dat een aantal maatregelen strenger blijven in het Brussels Gewest, vb. het behoud van de mondmaskerplicht en social distancing voor samenkomsten, zowel bij activiteiten als evenementen.

 

Wat is wel nog verplicht of aangeraden?

 • Het blijft verplicht om een covid-coördinator aan te duiden.
 • Een risico-analyse, een draaiboek en deelnemerslijsten blijven sterk aangeraden.
 • Aandacht voor reiniging, ontsmetting, handhygiëne en ventilatie wordt nog steeds benadrukt. Als algemene regel geldt nog steeds: wie zich ziek voelt, blijft thuis.

 

 

24/6/2021

Zonet verscheen het nieuwste Ministerieel Besluit dat nieuwe regels vastlegt.

Welke regels moet je volgen bij het organiseren van een GROEPSACTIVITEIT (wandeling, fietstocht, bestuursvergadering, uitstap, …)?

Aantal deelnemers:

 • Tot 27 juni: maximaal 50 personen, binnen en buiten, exclusief begeleiders
 • Vanaf 27 juni: maximaal 100 personen, binnen en buiten, exclusief begeleiders

Je moet bij het organiseren van een groepsactiviteit steeds de regels volgen van het basisprotocol cultuur.

Hierbij de belangrijkste afspraken:

 • Duid steeds een COVID-coördinator aan, maak een risicoanalyse en draaiboek.
 •  Zorg voor een deelnemerslijst (naam en telefoonnummer). Om deze lijst aan te maken en de groepsgrootte te kunnen beperken, wordt gevraagd om met voorinschrijvingen te werken.
 • Mondmaskers zijn verplicht in alle inrichtingen (zowel buiten als binnen) van culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve aard en evenementensector behalve als de aard van de activiteit dit verhindert (vb. bij sportactiviteiten) en om kort te eten of te drinken. Dus bij wandelingen en fietstochten is het dragen van een mondmasker niet verplicht, wel enkel tijdens het sporten zelf. Dus deelnemers moeten nog steeds hun mondmasker meebrengen naar de activiteit en opzetten voor het vertrek, na de aankomst, als men onderweg stopt om iets te bezoeken of even pauzeert, als men iets eet of drinkt. 
 • Meebrengen van een mondmasker naar de activiteit is verplicht
 • Social distancing van 1,5m is op elk moment verplicht tussen mensen, behalve als zij behoren tot dezelfde gezinsbubbel.
 • Geen CERM aanvragen voor groepsactiviteiten.
 • Zaaluitbater heeft geen CIRM-toelating nodig bij groepsactiviteiten.

Eten en drinken: volg hiervoor het horecaprotocol nl. bediening aan tafel met mondmasker, handhygiëne, max. aantal personen aan een tafel, …

Overnachtingen: vanaf 27 juni mag je terug een meerdaagse met overnachting(en) organiseren. De coronagids cultuur adviseert om de groep onder te verdelen in kleinere subgroepen van 4 personen (of het dan geldende maximumaantal mensen dat samen aan 1 tafel mag zitten in de horeca binnen, dus vanaf 27 juni 8 personen) op momenten dat social distancing niet gegarandeerd kan worden (eten, drinken en slapen).

Welke regels moet je volgen bij het organiseren van een EVENEMENT (waar publiek naar komt kijken zoals voorstelling, lezing, …)?

Aantal deelnemers:

 • Tot 27 juni: buiten max. 400 mensen als publiek en binnen max. 200 mensen als publiek of 75% van de CIRM-capaciteit van de zaal indien die lager ligt dan 200
 • Vanaf 27 juni: buiten max. 2500 mensen en binnen max. 2000 mensen (of max. 100% van de CIRM-capaciteit)

Welke (administratieve) verplichtingen gelden er:

* Voor evenementen met minder dan 100 mensen binnen en minder dan 200 buiten, hoeft er geen toelating van de gemeente aangevraagd worden, noch een CERM. Wat CIRM betreft zijn er 2 opties: 

-Ofwel organiseer je die in een zaal die geen CIRM heeft, maar dan moeten mensen op elk moment 1,5m afstand van mekaar houden (meestal 2 stoelen tussen).

-Ofwel organiseer je die in een zaal die wel een CIRM-toelating heeft, en dan kunnen de CIRM-regels gevolgd worden en is 1 stoel tussen mensen genoeg (minimaal 83cm).

De uitbater van de zaal moet de CIRM-aanvraag doen. Je gaat hierover best even in gesprek met je lokale overheid, want zij nemen de uiteindelijke beslissing tot goedkeuring van de CIRM voor je zaal.

* Voor elk evenement met meer dan 100 mensen binnen of meer dan 200 mensen buiten:

 • moet je toelating vragen aan de lokale overheid  
 • moet je groen licht krijgen van de CERM-tool. Deze vul je in via www.covideventriskmodel.be Door middel van deze tool maak je meteen ook een goed draaiboek en de plannen die je nodig hebt om je evenement coronaveilig te organiseren.                                       
 • zal de uitbater van de binneninfrastructuur een CIRM-goedkeuring moeten hebben, zie www.covideventriskmodel.be/cirm Vraag dit na bij de uitbater.

Ga tevens bij je lokale overheid na of zij extra maatregelen opleggen in de gemeente waar jouw activiteit of evenement doorgaat.

Voor meer info kan je terecht bij het vrijwilligersloket via vrijwilliger@pasar.be of 0800/96373 op dinsdag en donderdag van 9 tot 16 uur en www.pasar.be/covid

Risico-analyse en draaiboek

Een Covid-verantwoordelijke = het aanspreekpunt voor, tijdens en na de activiteit.

Een risico-analyse = op te maken per activiteit, waarbij je met je bestuur vooraf nagaat of de activiteit op een veilige manier georganiseerd kan worden en dit in een verslag plaatst.

Een draaiboek = noodzakelijk per (soort van) activiteit, hierin beschrijf je de aanpak.

De risico-analyse en het draaiboek kan opgemaakt worden op basis van deze 10 geboden

 1. Respecteer de geldende wetgeving 
 2. COVID-coördinator per activiteit: naam en contactgegevens in draaiboek en op website of aankondiging plaatsen
 3. Communicatie – informatie – motivatie: voor, na en tijdens activiteit meedelen aan de deelnemers:
  • de deelnamevoorwaarden:
   • vooraf inschrijven is verplicht
   • groepsgrootte is beperkt, maar je mag meerdere groepen hebben die op een verschillend tijdstip vertrekken en aankomen
   • veiligheidsmaatregelen herhalen: mondmasker verplicht te dragen (tenzij je sport zoals wandelen en fietsen), afstand van 1,5m houden, Covid-verantwoordelijke voorstellen
   • wat als je ziek wordt (zie punt 9) 
 4. Social distancing 
  • ALTIJD 1,5m behalve tussen, maar NIET bij gezinsbubbel (= huishouden + knuffelcontact(en)) 
  • Organisatorische maatregelen:
   • groep beperken of opsplitsen in groepen die op ander tijdstip vertrekken en aankomen
   • beperk eten en drinken, liefst mee te brengen door deelnemer of individueel verpakt. Beperk de tijd dat mondmasker afgezet wordt.
  • Ruimtelijke maatregelen: de plaats waar je verzamelt of stopt onderweg moet voldoende groot zijn (ongeveer 3m2/persoon)
 5. Hygiëne: voorzie handgel én liefst zeep en wegwerpdoekjes
 6. Reiniging en ontsmetting: regelmatig doen, zo weinig mogelijk materiaal doorgeven 
 7. Ventilatie: bij binnenactiviteiten
 8. Persoonlijke bescherming: voorlopig mondmasker nog op elk moment verplicht, behalve tijdens sporten (vb. wandelen en fietsen)
 9. Beheer besmette personen:  
 10. Compliance en handhaving: beschrijf hoe je mensen gaat wijzen op naleven regels, wie (Covid-verantwoordelijke en/of andere bestuursleden) dat doet en wanneer (in je communicatie vooraf, bij de aanvang van je activiteit, tijdens de activiteit)

Coronagids cultuur en protocols van andere sectoren via www.coronagids.be 

Herbekijk de webinar

Heidi De Smedt van Pasar gaf een update van  de nieuwe coronamaatregelen voor Pasar en de socio-culturele organisaties. Zo weet jij als vrijwilliger wat kan en wat niet, wat de regels zijn en hoe je op een veilige manier je groepsactiviteiten kan hernemen.