Covid19: richtlijnen voor de organisatie van activiteiten

30/8/2021

Op het laatste overlegcomité werden allerhande versoepelingen aangekondigd hetgeen in tussentijd in een MB is gegoten. Vanaf 1/9 geldt:

Voor georganiseerde activiteiten (bestuursvergaderingen, wandelingen, fietstochten, vormingen, workshops, …) zijn er geen beperkingen meer. Ook activiteiten met eten en drinken kunnen zonder opgelegde maatregelen doorgaan.

Voor evenementen (een activiteit met publiek zoals concert, lezing, optreden, …) zijn er geen regels meer als je <200 personen binnen of <400 personen buiten ontvangt op je evenement. Wel moet je hier de regels van het horecaprotocol volgen bij het aanbieden van eten en drinken. Bij >200 personen binnen of >400 personen buiten heb je de keuze:

Vanaf 1/10 gelden volgende aantallen: 200 wordt uitgebreid naar 500 mensen (binnen) en 400 wordt uitgebreid naar 750 mensen (buiten.

 

Opgepast: lokale overheden kunnen altijd strenger zijn dan het MB of basisprotocol cultuur, dus informeer je steeds over de lokale maatregelen.

Brussel vaardigde een politiebesluit uit waarin aangegeven wordt dat een aantal maatregelen strenger blijven in het Brussels Gewest, vb. het behoud van de mondmaskerplicht en social distancing voor samenkomsten, zowel bij activiteiten als evenementen.

 

Wat is wel nog verplicht of aangeraden?

 • Het blijft verplicht om een covid-coördinator aan te duiden.
 • Een risico-analyse, een draaiboek en deelnemerslijsten blijven sterk aangeraden.
 • Aandacht voor reiniging, ontsmetting, handhygiëne en ventilatie wordt nog steeds benadrukt. Als algemene regel geldt nog steeds: wie zich ziek voelt, blijft thuis.

 

 

24/6/2021

Zonet verscheen het nieuwste Ministerieel Besluit dat nieuwe regels vastlegt.

Welke regels moet je volgen bij het organiseren van een GROEPSACTIVITEIT (wandeling, fietstocht, bestuursvergadering, uitstap, …)?

Aantal deelnemers:

 • Tot 27 juni: maximaal 50 personen, binnen en buiten, exclusief begeleiders
 • Vanaf 27 juni: maximaal 100 personen, binnen en buiten, exclusief begeleiders

Je moet bij het organiseren van een groepsactiviteit steeds de regels volgen van het basisprotocol cultuur.

Hierbij de belangrijkste afspraken:

 • Duid steeds een COVID-coördinator aan, maak een risicoanalyse en draaiboek.
 •  Zorg voor een deelnemerslijst (naam en telefoonnummer). Om deze lijst aan te maken en de groepsgrootte te kunnen beperken, wordt gevraagd om met voorinschrijvingen te werken.
 • Mondmaskers zijn verplicht in alle inrichtingen (zowel buiten als binnen) van culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve aard en evenementensector behalve als de aard van de activiteit dit verhindert (vb. bij sportactiviteiten) en om kort te eten of te drinken. Dus bij wandelingen en fietstochten is het dragen van een mondmasker niet verplicht, wel enkel tijdens het sporten zelf. Dus deelnemers moeten nog steeds hun mondmasker meebrengen naar de activiteit en opzetten voor het vertrek, na de aankomst, als men onderweg stopt om iets te bezoeken of even pauzeert, als men iets eet of drinkt. 
 • Meebrengen van een mondmasker naar de activiteit is verplicht
 • Social distancing van 1,5m is op elk moment verplicht tussen mensen, behalve als zij behoren tot dezelfde gezinsbubbel.
 • Geen CERM aanvragen voor groepsactiviteiten.
 • Zaaluitbater heeft geen CIRM-toelating nodig bij groepsactiviteiten.

Eten en drinken: volg hiervoor het horecaprotocol nl. bediening aan tafel met mondmasker, handhygiëne, max. aantal personen aan een tafel, …

Overnachtingen: vanaf 27 juni mag je terug een meerdaagse met overnachting(en) organiseren. De coronagids cultuur adviseert om de groep onder te verdelen in kleinere subgroepen van 4 personen (of het dan geldende maximumaantal mensen dat samen aan 1 tafel mag zitten in de horeca binnen, dus vanaf 27 juni 8 personen) op momenten dat social distancing niet gegarandeerd kan worden (eten, drinken en slapen).

Welke regels moet je volgen bij het organiseren van een EVENEMENT (waar publiek naar komt kijken zoals voorstelling, lezing, …)?

Aantal deelnemers:

 • Tot 27 juni: buiten max. 400 mensen als publiek en binnen max. 200 mensen als publiek of 75% van de CIRM-capaciteit van de zaal indien die lager ligt dan 200
 • Vanaf 27 juni: buiten max. 2500 mensen en binnen max. 2000 mensen (of max. 100% van de CIRM-capaciteit)

Welke (administratieve) verplichtingen gelden er:

* Voor evenementen met minder dan 100 mensen binnen en minder dan 200 buiten, hoeft er geen toelating van de gemeente aangevraagd worden, noch een CERM. Wat CIRM betreft zijn er 2 opties: 

-Ofwel organiseer je die in een zaal die geen CIRM heeft, maar dan moeten mensen op elk moment 1,5m afstand van mekaar houden (meestal 2 stoelen tussen).

-Ofwel organiseer je die in een zaal die wel een CIRM-toelating heeft, en dan kunnen de CIRM-regels gevolgd worden en is 1 stoel tussen mensen genoeg (minimaal 83cm).

De uitbater van de zaal moet de CIRM-aanvraag doen. Je gaat hierover best even in gesprek met je lokale overheid, want zij nemen de uiteindelijke beslissing tot goedkeuring van de CIRM voor je zaal.

* Voor elk evenement met meer dan 100 mensen binnen of meer dan 200 mensen buiten:

 • moet je toelating vragen aan de lokale overheid  
 • moet je groen licht krijgen van de CERM-tool. Deze vul je in via www.covideventriskmodel.be Door middel van deze tool maak je meteen ook een goed draaiboek en de plannen die je nodig hebt om je evenement coronaveilig te organiseren.                                       
 • zal de uitbater van de binneninfrastructuur een CIRM-goedkeuring moeten hebben, zie www.covideventriskmodel.be/cirm Vraag dit na bij de uitbater.

Ga tevens bij je lokale overheid na of zij extra maatregelen opleggen in de gemeente waar jouw activiteit of evenement doorgaat.

Voor meer info kan je terecht bij het vrijwilligersloket via vrijwilliger@pasar.be of 0800/96373 op dinsdag en donderdag van 9 tot 16 uur en www.pasar.be/covid

Risico-analyse en draaiboek

Een Covid-verantwoordelijke = het aanspreekpunt voor, tijdens en na de activiteit.

Een risico-analyse = op te maken per activiteit, waarbij je met je bestuur vooraf nagaat of de activiteit op een veilige manier georganiseerd kan worden en dit in een verslag plaatst.

Een draaiboek = noodzakelijk per (soort van) activiteit, hierin beschrijf je de aanpak.

De risico-analyse en het draaiboek kan opgemaakt worden op basis van deze 10 geboden

 1. Respecteer de geldende wetgeving 
 2. COVID-coördinator per activiteit: naam en contactgegevens in draaiboek en op website of aankondiging plaatsen
 3. Communicatie – informatie – motivatie: voor, na en tijdens activiteit meedelen aan de deelnemers:
  • de deelnamevoorwaarden:
   • vooraf inschrijven is verplicht
   • groepsgrootte is beperkt, maar je mag meerdere groepen hebben die op een verschillend tijdstip vertrekken en aankomen
   • veiligheidsmaatregelen herhalen: mondmasker verplicht te dragen (tenzij je sport zoals wandelen en fietsen), afstand van 1,5m houden, Covid-verantwoordelijke voorstellen
   • wat als je ziek wordt (zie punt 9) 
 4. Social distancing 
  • ALTIJD 1,5m behalve tussen, maar NIET bij gezinsbubbel (= huishouden + knuffelcontact(en)) 
  • Organisatorische maatregelen:
   • groep beperken of opsplitsen in groepen die op ander tijdstip vertrekken en aankomen
   • beperk eten en drinken, liefst mee te brengen door deelnemer of individueel verpakt. Beperk de tijd dat mondmasker afgezet wordt.
  • Ruimtelijke maatregelen: de plaats waar je verzamelt of stopt onderweg moet voldoende groot zijn (ongeveer 3m2/persoon)
 5. Hygiëne: voorzie handgel én liefst zeep en wegwerpdoekjes
 6. Reiniging en ontsmetting: regelmatig doen, zo weinig mogelijk materiaal doorgeven 
 7. Ventilatie: bij binnenactiviteiten
 8. Persoonlijke bescherming: voorlopig mondmasker nog op elk moment verplicht, behalve tijdens sporten (vb. wandelen en fietsen)
 9. Beheer besmette personen:  
 10. Compliance en handhaving: beschrijf hoe je mensen gaat wijzen op naleven regels, wie (Covid-verantwoordelijke en/of andere bestuursleden) dat doet en wanneer (in je communicatie vooraf, bij de aanvang van je activiteit, tijdens de activiteit)

Coronagids cultuur en protocols van andere sectoren via www.coronagids.be 

Herbekijk de webinar

Heidi De Smedt van Pasar gaf een update van  de nieuwe coronamaatregelen voor Pasar en de socio-culturele organisaties. Zo weet jij als vrijwilliger wat kan en wat niet, wat de regels zijn en hoe je op een veilige manier je groepsactiviteiten kan hernemen.