Covid19: richtlijnen voor de organisatie van activiteiten

Laatste corona-update op 02/02/2021

Vanaf 29 oktober 2020 geldt een nieuw Ministerieel Besluit waaruit voortvloeit dat er per direct een verbod is om socio-culturele activiteiten en evenementen te organiseren in België. Het gaat om ‘fysieke’ activiteiten en evenementen voor groepen zoals wandelingen fietstochten, uitstappen, concerten, ... Deze maatregel heeft als einddatum 1/3/2021, waarna er nieuwe richtlijnen of een verlenging wordt beslist.

Voor Pasar-afdelingen betekent dit:

 • Tot 1/3 mag je geen activiteiten en evenementen organiseren waar groepen mensen elkaar fysiek ontmoeten.
 • Het online gebeuren vb. webinars, online workshops, … kan doorgaan.
 • Indien je een bestuursvergadering wenst te organiseren, doe je dat best online (bijvoorbeeld via Zoom). Contacteer ons als je hiervoor ondersteuning nodig hebt, wij hebben een gratis Zoom-account.
 • Je kan leden en sympathisanten stimuleren om te wandelen, fietsen, … met max. 4 personen. We geven hierbij alvast enkele tips om Pasar levendig te houden:

Bekijk de Powerpoint

 

Corona-update op 24/10/2020

Pasar mag sedert 8 juni de activiteiten hervatten. Daar zijn echter basisvoorwaarden aan verbonden, het organiseren van activiteiten moet voldoen aan meerdere veiligheidsvoorschriften.

Sedert 24 oktober 2020 zit de cultuursector in code rood (niveau 4) en daarbij geldt:

 • Voor het organiseren van culturele activiteiten geldt een maximumaantal van 200 binnen (als je de vereiste 10m² per persoon kan voorzien) en 50 deelnemers buiten (wandelen, fietsen, …)
  Heb je meer dan 50 geïnteresseerden voor een buiten-activiteit, dan kan je ontdubbelen in meerdere activiteiten (ander tijdstip, andere locatie, …). Wil je op een buiten-activiteit toch meer dan 50 deelnemers (tot 400) toelaten, dan kan je ook opteren om een evenement aan te vragen via www.covideventriskmodel.be
  (Bestuurs)vergaderingen mogen doorgaan met maximaal 50 personen, deze worden beschouwd als georganiseerde activiteiten van verenigingen en clubs.
 • Voor evenementen met publiek is het maximumaantal 200 personen binnen en buiten 400. Hiervoor moet je nog steeds de CERM (www.covideventriskmodel.be) indienen als risico-analyse, waarna je al dan niet toelating krijgt. Er moet ten allen tijde 1,5m afstand zijn rondom tussen alle bubbels van mensen (een bubbel = een gezin + eventueel 1 nauw contact dat nog toegelaten is.

Opgepast: check steeds bij de gemeente, provincie of er bijkomende regels gelden. Ook voor Wallonië en het Brussel Hoofdstedelijk Gewest kunnen er bijkomende maatregelen uitgevaardogd zijn. Zo heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besloten dat 'plaatsen voor privé of openbare activiteiten van culturele, feestelijke, folkloristische of recreatieve aard voor het publiek worden gesloten'. Vanaf 26 oktober mogen geen (sociaal)-culturele activiteiten in groep meer plaatsvinden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat om volgende gemeenten: Anderlecht, Brussel stad, Elsene, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Oudergem, Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-Ten-Node, Sint-Lambrechts-Woluwe, Ukkel, Vorst, Watermaal-Bosvoorde.

 

Om ervoor te zorgen dat jij als begeleider, samen met je deelnemers, op een veilige manier je groepsactiviteiten kan hernemen, bezorgen we jou hierbij alle richtlijnen en veiligheidsprincipes. 

Nulrisico’s bestaan echter niet. Als organisator moet je de risico’s proberen te beheersen. Je zal dus zelf enkele maatregelen moeten nemen, maar ook de deelnemers dragen een verantwoordelijkheid.

 

Vijf werkpunten en tips

1. Denk na over het risico

Maak een risico-analyse: stel jezelf onderstaande vragen en overloop alle punten hieronder (2-5), plaats dit in het verslag van je bestuursvergadering of apart document:

 • Wie zijn onze deelnemers? Welke generatie(s), mensen die tot risicogroep behoren?
 • Gaat de activiteit ook deels binnen door?
 • Is er eten of drank voorzien? Delen we materiaal?
 • Hoe ontvang je de deelnemers?

2. Communicatie en uitnodiging

Bij je uitnodiging moet je zeker vermelden dat je preventieve maatregelen hebt genomen zoals:

 • Afstandsregel: 
  In code rood betekent dit: de 1,5m afstand is ten allen tijde verplicht, behalve tussen mensen van hetzelfde gezin en het 1e nauwe contact dat mensen daarbuiten nog mogen hebben, en behalve tussen -12jarigen onderling. Nauw fysiek contact is ten allen tijde verboden.
 • Mondmaskers zijn op élk moment voor iedereen +12 jaar verplicht (dus ook bij buiten-activiteiten).
 • Maatregelen m.b.t. eten en drinken:
  In code rood is eten en drinken aanbieden en nuttigen verboden tijdens activiteiten. Is het absoluut noodzakelijk om toch iets te drinken (of te eten), laat mensen dat dan zelf meebrengen (bvb een flesje water) en beperk de tijd dat het mondmasker afgezet moeten worden om dat water te drinken tot een absoluut minimum en doe dat dan ook altijd op minstens 1,5m afstand. Het altijd dragen van een mondmasker is absolute prioriteit.
 • De manier waarop je de groep indeelt in kleinere groepjes (bv. vermeld het maximum aantal per groepje)
 • Steeds vooraf inschrijven!
 • Cash geld beperken (bv. vooraf betalen of een spaarpot waar men gepast geld kan insteken)
 • Wie ziek is, mag niet deelnemen.
 • Vermeld contactgegevens van 1 bestuurslid (het covid-aanspreekpunt) waar men informatie kan krijgen over de wijze waarop de activiteit veilig verloopt.
 • Vermeld de verwijzing naar www.pasar.be/covid

3. Activiteit zelf

 • Verwelkoming: zorg dat de nadruk ligt op het plezier en samenzijn maar met aandacht voor de naleving van de regels.
 • Voorzie een bus ontsmettende gel.
 • Besteed veel aandacht aan alle gekende hygiënemaatregelen, met vooral veel focus op goeie handhygiëne en niet delen van materiaal
 • Zorg ervoor dat je de groep eventueel opsplitst in kleinere groepen (met oog voor de max. toegelaten hoeveelheid personen.).
 • Liever zelf geen drank of eten aanbieden.  Indien je dat wel doet, moet je de veiligheidsvoorschriften van de horeca volgen. In code rood is het aanbieden van eten en drank verboden. 
 • Onmiddellijk reageren als iemand de regels niet naleeft.
 • Zorg dat je als bestuurslid herkenbaar bent als mensen iets willen vragen.​

4. Locatie

 • Bij een binnen-activiteit (bv. ook voor onthaal) heb je in code rood 10m² nodig per persoon, zowel voor vergaderingen, workshops, lezingen… (bvb voor een vergadering met 5 mensen heb je een lokaal nodig dat 50m² groot is  Ga steeds na of de zaal geen speciale maatregelen oplegt.
 • Bij onthaal buiten: ook voldoende afstanden bewaren.
 • Kijk goed na of je bij het onthaal geen flessenhals krijgt (regel de toestroom van de deelnemers).  Hou mensen op afstand en begeleid en controleer het toekomen van de deelnemers.  Bij grote groepen eventueel werken met aparte startmomenten (verwittig dan de deelnemers ervan)
 • Ontsmet contactoppervlakten (zoals tafels).
 • Werk je samen met een zaal of horeca-uitbater, maak dan vooraf de nodige afspraken.​
 • Ga na of de gemeente of provincie (lokale overheid) specifieke regels oplegt.
 • Bespreek de verplaatsing voor, tijdens en na de activiteit.

5. Nazorg en evaluatie

 • De deelnemerslijst (contactgegevens) bewaren! Indien iemand is ziek geworden kan dit gevraagd worden voor de contacttracing Covid.
 • Bespreek met het bestuur of alles goed is verlopen en waar je eventueel moet op letten voor de volgende activiteit.

Heb je nog vragen?  Contacteer dan het het vrijwilligersloket via vrijwilliger@pasar.be of 0800/96373 op dinsdag en donderdag van 9 tot 16 uur.  .

 

Meer info: www.coronagids.be Dit is een algemeen protocol en belet dus niet dat er lokaal (door gemeente of provincie opgelegd) nog andere, strengere regels gelden. Lees het protocol

Charter “Hoe veilig de draad opnemen als oudere in onze samenleving” (pdf): een leidraad voor ouderen en organisaties die met ouderen werken

 

Veilig een bestuursvergadering organiseren

We merken dat er bij sommige afdelingen en vrijwilligers een aarzeling is om samen te komen voor een bestuursvergadering. Een overlegmoment met je vrijwilligers is nochtans belangrijk om beslissingen te nemen omtrent de organisatie van activiteiten, communicatie met je deelnemers en leden, …

In dit document proberen we jullie op weg te zetten om veilig en efficiënt een bestuursvergadering op te zetten.

Meer info

 

Info over meerdaagse reizen

Opgelet: bij code rood zijn meerdaagse activiteiten met overnachting ten sterkste afgeraden.

Info over meerdaagse reizen

 

Binnenlandse busreizen zijn weer mogelijk

Sinds kort zijn binnenlandse autocarreizen opnieuw mogelijk en mogen alle 50 plaatsen van de autocar benut worden. Voor autocarreizen naar het buitenland gelden uiteraard de regels die de betreffende landen opleggen.

Busreizen worden op deze manier veilig gemaakt:

 • Passagiers ?????????? ??? ?????? bij elke opstap.
 • Ze dragen allemaal (vanaf 12 jaar) ??? ??????????
 • Ze ???????? ??? ??????????? tijdens de reis
 • Ze gebruiken enkel ?? ????????? ????
 • Het ?????? ?? ???? ????????????
 • Passagiers ????????? ????????? (bij op- en afstap)
 • Autocars worden ???????????????, ook tijdens tussenstops
 • Autocars worden zoveel mogelijk ???????? ??? ????? ???????????
 • ?????? ????? ?? ?????? van de bagages
 • Standaard COVID-maatregelen blijven gelden (??????? ??????, handen wassen,...)

Lees het volledige protocol met veiligheidsmaatregelen voor binnenlandse autocarreizen