Covid19: richtlijnen voor de organisatie van activiteiten

Goed nieuws, ook Pasar mag vanaf 8 juni de activiteiten hervatten!  Er zijn echter wel basisvoorwaarden verbonden aan de heropstart van de activiteiten: zij moeten voldoen aan meerdere veiligheidsvoorwaarden.

 We onderscheiden 4 verschillende fasen in de opstart voor activiteiten:

 • Vanaf 8 juni zijn mogelijk:
  • Alle activiteiten zonder publiek (dus ook  bestuursvergaderingen).
  • Sportieve of culturele activiteiten in groepsverband kunnen plaatsvinden met groepen niet groter dan 20 personen, zowel binnen als buiten.
 • Vanaf 1 juli zijn mogelijk:
  • Alle activiteiten met zittend publiek tot maximum 200 personen met inachtneming van de veiligheidsafstanden.
  • Sportieve of culturele activiteiten in groepsverband kunnen plaatsvinden met groepen niet groter dan 50 personen, met inachtneming van de veiligheidsafstanden.
 • Vanaf 1 augustus: de maatregelen van 1 juli blijven gelden.
 • Vanaf 1 september
  • Sportieve of culturele activiteiten in groepsverband kunnen plaatsvinden met groepen niet groter dan 50 personen, met inachtneming van de veiligheidsafstanden.
  • Een verruiming van het publieksaantal op evenementen naar 400 in de buitenlucht, 200 binnenshuis. (Organisatoren met permanente infrastructuur zullen hier afwijkingen rond kunnen aanvragen).
  • (Bestuurs)vergaderingen mogen doorgaan met maximaal 50 personen, deze worden beschouwd als georganiseerde activiteiten van verenigingen en clubs. 

Om ervoor te zorgen dat jij als begeleider, samen met je deelnemers, op een veilige manier je groepsactiviteiten kan hernemen, bezorgen we jou hierbij alle richtlijnen en veiligheidsprincipes.

Nulrisico’s bestaan echter niet.  Als organisator moet je de risico’s proberen te beheersen.  Je zal dus zelf enkele maatregelen moeten nemen, maar ook de deelnemers dragen een verantwoordelijkheid.

Vijf werkpunten en tips

1. Denk na over het risico

Maak een risico-analyse: Stel jezelf onderstaande vragen en overloop alle punten hieronder (2-5), plaats dit in het verslag van je bestuursvergadering of apart document:

 • Wie zijn onze deelnemers?
 • Gaat de activiteit ook deels binnen door?
 • Is er eten of drank voorzien?
 • Hoe ontvang je de deelnemers?

2. Communicatie en uitnodiging

Bij je uitnodiging moet je zeker vermelden dat je preventieve maatregelen hebt genomen zoals:

 • Afstandsregel
 • Aanbeveling om een mondmasker of een gel mee te brengen “Het dragen van een mondmasker wordt in het algemeen aangeraden, zeker in binnenruimtes of waar veel personen samen zijn. Het dragen van een mondmasker (of ander beschermingsmateriaal) is verplicht indien de afstand van 1,5m tussen elk individu niet 100% kan gewaarborgd worden. Enkel voor -12 jarigen en mensen uit dezelfde bubbel is er een uitzondering."
 • Aanbeveling om zelf een drankje of stuk fruit/koekje mee te brengen.
 • De manier waarop je de groep indeelt in kleinere groepjes (bv. vermeld het maximum aantal per groepje)
 • Steeds vooraf inschrijven!
 • Cash geld beperken (bv. vooraf betalen of een spaarpot waar men gepast geld kan insteken)
 • Wie ziek is, mag niet deelnemen.
 • Vermeld contactgegevens van 1 bestuurslid waar men informatie kan krijgen over de wijze waarop de activiteit veilig verloopt.
 • Vermeld de verwijzing naar www.pasar.be/covid

3. Activiteit zelf

 • Verwelkoming: zorg dat de nadruk ligt op het plezier en samenzijn maar met aandacht voor de naleving van de regels.
 • Voorzie een bus ontsmettende gel.
 • Beperk het uitdelen/laten gebruiken van materiaal e.d.
 • Zorg ervoor dat je de groep eventueel opsplitst in kleinere groepen (met oog voor de max. toegelaten hoeveelheid personen.).
 • Liever zelf geen drank of eten aanbieden.  Indien je dat wel doet, moet je de veiligheidsvoorschriften van de horeca volgen.
 • Onmiddellijk reageren als iemand de regels niet naleeft.
 • Zorg dat je als bestuurslid herkenbaar bent als mensen iets willen vragen.​

4. Locatie

 • Bij een binnen-activiteit (bv. ook voor onthaal) heb je minimaal 4m² nodig per persoon (als men gaat zitten) en 10m² als men door de zaal beweegt.  Voorzie eventueel een looplijn of pijl.  Ga steeds na of de zaal geen speciale maatregelen oplegt.
 • Bij onthaal buiten: ook voldoende afstanden bewaren.
 • Kijk goed na of je bij het onthaal geen flessenhals krijgt (regel de toestroom van de deelnemers).  Hou mensen op afstand en begeleid en controleer het toekomen van de deelnemers.  Bij grote groepen eventueel werken met aparte startmomenten (verwittig dan de deelnemers ervan)
 • Ontsmet contactoppervlakten (zoals tafels).
 • Werk je samen met een zaal of horeca-uitbater, maak dan vooraf de nodige afspraken.​
 • Ga na of de gemeente (lokale overheid) specifieke regels oplegt.
 • Bespreek de verplaatsing voor, tijdens en na de activiteit.

5. Nazorg en evaluatie

 • De deelnemerslijst (contactgegevens) bewaren! (Waarom? Indien iemand is ziek geworden kan dit gevraagd worden voor de contacttracing Covid).
 • Bespreek met het bestuur of alles goed is verlopen en waar je eventueel moet op letten voor de volgende activiteit.

Heb je nog vragen?  Contacteer dan het het vrijwilligersloket via vrijwilliger@pasar.be of 0800/96373 op dinsdag en donderdag van 9 tot 16 uur.  .

 

Meer info: www.coronagids.be Dit is een algemeen protocol en belet dus niet dat er lokaal nog andere regels gelden.

Charter “Hoe veilig de draad opnemen als oudere in onze samenleving” (pdf): een leidraad voor ouderen en organisaties die met ouderen werken

 

Veilig een bestuursvergadering organiseren

We merken dat er bij sommige afdelingen en vrijwilligers een aarzeling is om samen te komen voor een bestuursvergadering. Een overlegmoment met je vrijwilligers is nochtans belangrijk om beslissingen te nemen omtrent de organisatie van activiteiten, communicatie met je deelnemers en leden, …

In dit document proberen we jullie op weg te zetten om veilig en efficiënt een bestuursvergadering op te zetten.

Meer info

Info over meerdaagse reizen

Info over meerdaagse reizen

 

Binnenlandse busreizen zijn weer mogelijk! 

Sinds kort zijn binnenlandse autocarreizen opnieuw mogelijk en mogen alle 50 plaatsen van de autocar benut worden. Voor autocarreizen naar het buitenland gelden uiteraard de de regels die de betreffende landen opleggen.

Busreizen op deze manier veilig worden gemaakt:

 • Passagiers 𝗼𝗻𝘁𝘀𝗺𝗲𝘁𝘁𝗲𝗻 𝗵𝘂𝗻 𝗵𝗮𝗻𝗱𝗲𝗻 bij elke opstap.
 • Ze dragen allemaal (vanaf 12 jaar) 𝗲𝗲𝗻 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗺𝗮𝘀𝗸𝗲𝗿
 • Ze 𝗯𝗲𝗵𝗼𝘂𝗱𝗲𝗻 𝗵𝘂𝗻 𝘇𝗶𝘁𝗽𝗹𝗮𝗮𝘁𝘀𝗲𝗻 tijdens de reis
 • Ze gebruiken enkel 𝗱𝗲 𝗮𝗰𝗵𝘁𝗲𝗿𝘀𝘁𝗲 𝗱𝗲𝘂𝗿
 • Het 𝘁𝗼𝗶𝗹𝗲𝘁 𝗶𝘀 𝗻𝗶𝗲𝘁 𝘁𝗼𝗲𝗴𝗮𝗻𝗸𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸
 • Passagiers 𝘃𝗲𝗿𝗺𝗶𝗷𝗱𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁𝗲𝗻 (bij op- en afstap)
 • Autocars worden 𝗴𝗲𝗱𝗲𝘀𝗶𝗻𝗳𝗲𝗰𝘁𝗲𝗲𝗿𝗱, ook tijdens tussenstops
 • Autocars worden zoveel mogelijk 𝘃𝗲𝗿𝗹𝘂𝗰𝗵𝘁 𝗺𝗲𝘁 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲 𝗯𝘂𝗶𝘁𝗲𝗻𝗹𝘂𝗰𝗵𝘁
 • 𝗩𝗲𝗶𝗹𝗶𝗴 𝗹𝗮𝗱𝗲𝗻 𝗲𝗻 𝗹𝗼𝘀𝘀𝗲𝗻 van de bagages
 • Standaard COVID-maatregelen blijven gelden (𝗮𝗳𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱 𝗵𝗼𝘂𝗱𝗲𝗻, handen wassen,...)

Lees het volledige protocol met veiligheidsmaatregelen voor binnenlandse autocarreizen