Wandelclub Regio Gent

Wat doen we?

Jaarprogramma en Algemene afspraken

Wandelprogramma 2022 onder voorbehoud, wijzigingen zijn mogelijk wegens de coronamaatregelen.

 •    26 februari        : zaterdagtocht
 •    26 maart            : zaterdagtocht
 •   15 april               : vrijdagwandeling
 •    30 april              : zaterdagtocht
 •    28 mei               : zaterdagtocht
 •  10  juni                : vrijdagwandeling
 •    25 juni               : zaterdagtocht
 •   3 september      : zaterdagtocht
 • 16 september      : vrijdagwandeling
 • 1 oktober             : zaterdagtocht
 • 28 oktober           : vrijdagwandeling
 • 5 november         : zaterdagtocht

Afspraken Algemeen 

 • 1.Lidmaatschap

Om deel te nemen aan de activiteiten van Wandelclub Pasar regio Gent, hoef je geen 
lid te zijn van PASAR. Wel is het zo dat er meestal korting wordt gegeven aan de le-
den van PASAR. Die korting wordt telkens expliciet vermeld. 
Het lidmaatschap van PASAR geldt voor alle inwonende leden van het gezin. 
Als je lid bent van PASAR ben je – volgens de polis van PASAR – gedekt voor licha-
melijke ongevallen. Niet-leden zijn dus niet verzekerd onder die polis. 

 • 2.Jouw persoonlijke gegevens: opvraging, bewaring en privacy 

Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de wandelclub moeten je persona-
lia gekend zijn bij Wandelclub Pasar regio Gent. Daartoe moet je een aanvraag indie-
nen via mail aan alex.maenhaut@gmail.com
Je krijgt dan een link doorgestuurd naar een “google formulier” met de vraag om de 
gevraagde gegevens in te vullen en te verzenden. 
Eens je formulier is verwerkt, krijg je een mail met een kopie van de ontvangen gege-
vens + jouw persoonlijke unieke referentie in het bestand van de wandelclub. Die re-
ferentie is gemaakt in de vorm van een OGM (Optisch Gestructureerde Mededeling). 
Tezelfdertijd word je opgenomen in het bestand van de “Contactpersonen” van de 
wandelclub zodat je vanaf dat moment gratis geïnformeerd wordt over de activiteiten 
van de wandelclub. Dit kan gebeuren onder de vorm van digitale nieuwsbrieven en/of 
onder de vorm van tussentijdse digitale berichtgeving. 
Je gegevens worden ook gebruikt om je na je inschrijving voor een activiteit te infor-
meren over die activiteit. Daartoe worden Excel-tabellen gecreëerd en bijgehouden. 
Als er veranderingen moeten aangebracht worden aan die persoonlijke gegevens kan 
je die doorgeven door opnieuw zo’n “google formulier” aan te vragen en in te vullen of 
door een mail te sturen met de aanpassing(en). Je kan ook ten allen tijde een uittrek-
sel bekomen met de persoonlijke gegevens die de wandelclub over jou bijhoudt. 
Jouw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven en dienen enkel 
om de werking van de wandelclub mogelijk te maken.

 • 3.Huisdieren 

In tegenstelling tot het reglement voor het openbaar vervoer mogen er geen huisdie-
ren meegenomen worden tijdens de activiteiten van de wandelclub. Dit heeft te ma-
ken met het welzijn van het dier (ruimte, reistijd, hygiëne, ...), het al dan niet betreden 
van een natuurreservaat en de andere deelnemers

 

Afspraken zaterdagtochten

1. Autocar(s) 
  De autocar is vanaf 7:30 u ter plaatse op de gratis P+R Oostakker (via R4 afrit 3 
  Oostakker en 1,2 km richting Gent via N70 (Antwerpsesteenweg 956)) en vertrekt 
  stipt om 7.45 uur. 
  Kom op tijd zodat de bus op het voorziene tijdstip kan vertrekken (non-stop tot de 
  eerste startplaats van de wandeling). 
  Reservatie van een bepaalde genummerde plaats op de bus is niet mogelijk. 
  Het tijdstip van de terugrit met de autocar wordt altijd aan het einde van de heenreis 
  meegedeeld. De wandeltijd is minimaal 7,5 uur (inclusief picknick en eventuele stops 
  + wat reservetijd). De autocar vertrekt stipt op het afgesproken uur. 
  Om de autocar proper te houden, moet je altijd een extra stel proper schoeisel bij 
  hebben om na de wandeling je wandelschoenen te kunnen omwisselen voor propere 
  schoenen. Het niet respecteren van deze afspraak kan leiden tot extra kosten. 
  De autocar is ten minste 3 uur vóór het vertrekuur van de terugrit open. 
2. Wandelingen 
  Er zijn in principe 4 wandelafstanden waaruit je vrij kan kiezen: ongeveer 16, 20, 24 
  en 28 km. Die keuze kan je maken op basis van de informatie die je vooraf via mail 
  krijgt of ten laatste op de bus ontvangt van de verantwoordelijke (zie punt 3.) 
  Je wordt afgezet op de startplaats naar jouw keuze. Onderweg kan je in de autocar 
  altijd bijkomende info opvragen om je keuze te vergemakkelijken. De reisleiding geeft 
  sowieso bij de heenrit een toelichting over de wandeling van de dag. 
  Je kan individueel of “in groep” wandelen. "In groep” wil zeggen dat je je aansluit bij 
  een of meerdere andere wandelaars. 
  Iedereen is vrij in zijn/haar keuze. Je hoeft enkel te zorgen dat je op tijd aan het eind-
  punt bent, dat voor alle wandelaars hetzelfde is. 
3. Wandeldocumentatie 
  In de week voorafgaand aan de wandeling krijgt iedereen die tijdig ingeschreven is de 
  nodige wandelinformatie via e-mail: trajectbeschrijving + wandelkaartjes die je kan af-
  drukken + bestand om het wandeltraject op je gps of smartphone op te laden. 
  In de autocar ontvangen de deelnemers die dit wensen ‘s morgens kopies van de 
  wandelkaarten (in kleur en op A-4 formaat) en de gedetailleerde wandelbeschrijving. 
  De verkenners van de wandelclub zijn aanwezig tijdens de uitvoering van de wande-
  ling en zijn per gsm te bereiken voor eventuele problemen of vragen onderweg. De 
  gsm-nummers van die verkenners staan in de wandelbeschrijving. 

4. Wandeltraject 
  Voor het volgen van het wandeltraject wordt meestal gebruik gemaakt van lokale 
  aanduidingen. Die aanduidingen worden beschreven in de wandeldocumentatie. 
  De tocht wordt vooraf altijd grondig verkend en alle benodigde info vind je via de wan-
  deldocumentatie. 
5. Eten en drinken 
  Je knapzak breng je mee van thuis. Soms is er onderweg een herberg, meestal niet, 
  zodat het wellicht een etentje in de open lucht wordt. 
  Voorzie alleszins voldoende drank voor onderweg, afhankelijk van de weersomstan-
  digheden. In de wandeldocumentatie worden de eventuele picknickplaatsen vermeld. 
  Het eindpunt is altijd in de buurt van een herberg of een cafetaria of iets dergelijks, 
  afhankelijk van de lokale mogelijkheden. 
6. Inschrijvingsregels 
  Inschrijven voor een zaterdagtocht kan uitsluitend door betaling op de bankrekening 
  BE88 8904 3425 0641 van Wandelclub Pasar regio Gent, ten laatste de voorlaatste 
  maandag (= 12 dagen) vóór de dag van de wandeling. 
  De inschrijvingen worden afgesloten 9 dagen (op donderdag) voorafgaand aan de 
  wandeling. Betaal je te laat, dan word je automatisch op de WACHTLIJST geplaatst. 
  Bij inschrijving moet je het OGM-nummer (zie punt 2 bij “Algemeen”) invullen in de 
  rubriek “Gestructureerde Mededeling” van je betaling. Andere gegevens mogen niet 
  vermeld worden, zoniet kan die “gestructureerde mededeling” niet gelezen worden 
  door de computer. 
  Wens je meerdere personen in te schrijven, doe dan één betaling per deelnemer met 
  elk zijn of haar OGM. Zo kunnen we iedereen correct registreren. 
7. Last Minute 
  Te laat ingeschreven? Onverwacht toch vrij? Bel of stuur daarvoor een sms-bericht 
  naar het gsm-nummer 0468 28 20 67 van de wandelclub voor opname op de 
  WACHTLIJST. 
8. Wachtlijst 
  Iedereen die op de WACHTLIJST terecht komt, wordt gecontacteerd in functie van de 
  mogelijkheden om al dan niet een lege plaats in te vullen.

9. Annulatie 
a. Elke annulatie moet gemeld worden via het gsm-nummer 0468 28 20 67 van 
    de wandelclub, met vermelding van je naam en telefoonnummer bij het in-
    spreken van je boodschap. 
b. Bij melding vóór datum en uur van de afsluiting van de inschrijvingen (zie punt 
    6), wordt het volledig gestorte bedrag terugbetaald. 
c. Bij een latere annulatie wordt een bedrag ingehouden dat minstens € 5 be-
    draagt en dat kan oplopen tot het volledig inschrijvingsbedrag, afhankelijk van 
    het tijdstip van annulatie. 
d. Bij een annulatie binnen de 36 u, d.i. vanaf de donderdagavond om 19.45 u 
    vóór de start van de wandeling, kan geen terugbetaling meer gebeuren. 
e. Bij een annulatie op een andere manier dan in punt 9.a. beschreven, verlies je 
    het recht op terugbetaling. 

 

(versie 20220113)

Afspraken vrijdagwandelingen

 

1. Verplaatsing met het openbaar vervoer (OV) (heen en terug): NMBS, De Lijn en/of 
  TEC. Je zorgt zelf voor de betrokken vervoerbewijzen, met uitzondering van dat van 
  de TEC waar de wandelclub het nodige zal doen om de beste oplossing te vinden. 
  Ondervind je moeilijkheden om het juiste vervoerbewijs te bestellen, dan kan je je al-
  tijd richten tot het specifieke mailadres van de vrijdagwandelingen: zie punt 3. 
2. Inschrijving voor de wandeling is mogelijk vanaf de datum van het verschijnen van de 
  betrokken nieuwsbrief. 
3. Inschrijving moet en kan uitsluitend via dezelfde werkwijze als de zaterdagtochten (zie betrokken tekst). 
4. Je krijgt nadien een bevestiging van je inschrijving met alle verdere details en afspraken. 
5. De wandelingen gebeuren altijd onder begeleiding van één of meerdere verkenners. 
6. Het aantal deelnemers kan beperkt worden in functie van de mogelijkheden van het 
  openbaar vervoer. 
7. Verzamelplaats: inkom van het Sint-Pietersstation in Gent (Maria Hendrikaplein). Het 
  uur van afspraak varieert en wordt vermeld in de voorafgaande nieuwsbrief over de 
  betreffende vrijdagwandeling. 

Pasar is er voor jou

Ontdek onze ledenvoordelen

 • Op vakantie met het gezin of in groep? Overnachten in hotels, vakantiewoningen of op camping? Als lid krijg je exclusieve Pasar-kortingen.
 • Fan van fietsen of wandelen, in België of het buitenland? Als lid heb je toegang tot alle wandel- en fietsroutes uitgeschreven en getest door Pasar.
 • Reisinspiratie thuis en onderweg dankzij onze magazines (Pasar, Campertijd, de Kampeergids en de Kampeerwijzer), ook beschikbaar op tablet.
 • Bespaar op je verzekering! We bieden je voordeeltarieven op verzekeringen voor camper en caravan.
 • Gratis of met korting deelnemen aan activiteiten van de Pasar-afdeling in je buurt maar ook de Pasar-kampeerclubs, gps- en elektrische fiets-afdelingen.
Twee vrouwen lezen een kaart op een stadsplein
Vertel ons wie je bent en ontdek een lidmaatschap op maat van jouw interesses!

Onze partners

Kompas Camping

Corsendonk Hotels & Clubs

Vlaanderen

Campings in Vlaanderen

Intersoc

Goboony