Pasar Jaarthema: Tijd voor vrije tijd

Ons werkdomein is ‘tijd’. En meer in het bijzonder: vrije tijd. 

We hebben onze visie vertaald naar een nieuwe missie. Waar we voorheen sterker hebben ingezet op participatie aan recreatie en vakantie, willen we vandaag in deze snel veranderende wereld nog meer aandacht geven aan de waardevolle invulling van de ‘netto’ vrije tijd.

De tijd om te genieten, de tijd die je die je verrijkt en gelukkiger maakt.

We zullen ons als vereniging sterker meten met de samenleving die té weinig oog heeft voor levenskwaliteit en welzijn. Dat zullen we blijven doen vanuit de socio-culturele doelstellingen die we goed kennen, samen met vele vrijwilligers, tijdens vele leuke momenten maar ook met een sterkere stem in de samenleving.

Waarom?

Tijd is een schaars goed geworden. En dat geldt zeker voor de vrije tijd.  Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden om die tijd in te vullen haast onbeperkt.  Gedurende de laatste vijftig jaar heeft zich een vrijetijdsindustrie ontwikkeld met een aanbod voor jong en oud.

Vroeger speelde vrije tijd een kleine rol en hoefde ook niet gepland te worden.
Vandaag moeten we bewust omspringen met die vrije tijd binnen een puzzel van werk, gezin en hobby’s.

Pasar als ‘supporter’ voor meer vrije tijd

Pasar wil alle mensen de kans bieden om netto vrije tijd te beleven die hen toelaat om te genieten, en die hen verrijkt en gelukkiger maakt. Pasar gaat ijveren voor beslissingen binnen de samenleving door samen te werken met overheden, middenveld en werkgevers. Pasar zal zich ook engageren om mensen bewust te maken van keuzes en manieren om netto vrije tijd te creëren en in te vullen.

Binnen het Pasar-aanbod gaan we inzetten op activiteiten waardoor je met een verhaal naar huis komt.