Pasar ondersteunt jouw Pasar-afdeling

Pasar wil via een goede omkadering en begeleiding alle actieve vrijwilligers waarderen voor hun inzet. Het aanbod van Pasar kan maar gerealiseerd worden dankzij jullie inzet en motivatie.

Inhoudelijke ondersteuning en begeleiding

1. Begeleiding tijdens gezamenlijke begeleidingsbijeenkomsten

Tijdens streekvergaderingen, prikkelmomenten, nieuwjaarsbijeenkomsten, of overlegmomenten samen met de medewerkers van andere afdelingen krijg je

  • informatie over de werking, over inhoudelijke thema’s
  • een update van de laatste nieuwtjes van de vereniging.
  • een kans om ervaringen en informatie uit te wisselen met de vrijwilligers van andere afdelingen uit je streek.

2. Individuele begeleiding door de provinciale coördinatoren

Je streekcoördinator is je aanspreekpersoon. Bij hem/haar kan je terecht voor informatie en begeleiding rond de werking van je afdeling. Ook voor informatie of vragen over je activiteitenprogramma, het jaarthema, ondersteuning bij speciale projecten of uitzonderlijke activiteiten, … kan je bij deze persoon terecht

3. Informatie- en vormingsavonden

In functie van het jaarthema, van acties of van de inhoudelijke thema’s waarrond Pasar werkt worden aparte informatie- of vormingsavonden georganiseerd voor de medewerkers.

4. Het medewerkersblad PasarInfo

PasarInfo verschijnt een 4-tal keer per jaar en geeft informatie over de lopende werking, acties, goede voorbeelden en tips, activiteiten en evenementen voor medewerkers, enz.

5. PasarNet

Elke medewerker heeft toegang tot PasarNet: de digitale informatiebank over Pasar. Daarnaast is het ook een communicatie-instrument tussen het nationale secretariaat, de provinciale secretariaten en de medewerkers. Het registreert ook onze volledige werking (wat een belangrijke voorwaarde is voor het verkrijgen van onze subsidies als vereniging).

Materiële ondersteuning

1. Verzekering

Alle medewerkers zijn verzekerd voor Burgerlijke aansprakelijkheid en Lichamelijke ongevallen door Pasar vzw tijdens activiteiten van Pasar en de voorbereiding ervan.

Lees meer over verzekeringen.

2. Uitleendienst (van de Pasar-Mobiel)

Er is een uitleendienst van materialen, bv. om promotie te voeren op grotere evenementen: parasoltent, roll up, Pasar-vlaggen en –parasols, … Meer info via je streekcoördinator.

Voor grotere evenementen kan de Pasar-mobiel uitgeleend worden. Dit is de promotiecaravan van Pasar. De Pasar-mobiel is volledig uitgerust met sfeerscheppende Pasar-materialen (Pasar-tent, parasols, promokledij…) maar ook met een ruim assortiment promotiemateriaal (Pasar-boxen, brochures…).

Communicatie en promotionele ondersteuning

1. Jouw activiteit in de Pasar-Agenda en op de website Pasar.be

Afdelingsactiviteiten worden, bij registratie via PasarNet, opgenomen op de nationale website www.pasar.be. Een selectie van de activiteiten zetten we elke maand in de agenda van het Pasar-magazine.

2. Een eigen afdelingswebsite

Jouw afdelingsactiviteiten 24 uur op 24 in de kijker op je eigen afdelingswebsite. Je kan er ook eigen pagina’s aan toevoegen met nog meer informatie over jouw werking, je gemeente, je eerstvolgende activiteit, …

Je kan steeds terecht bij de webmaster (mailto: webmaster@pasar.be) voor vragen bij de aanmaak of bij aanpassingen van jouw site.