Promotiemedewerker

Pasar Kamperen is uitgegroeid tot de referentie voor kamperen in Vlaanderen.  We creëren aanbod voor alle vormen van kamperen: met de caravan, tent, camper, of een huurinstallatie. 

Inspireren, informeren, activiteiten opzetten, reizen organiseren, tips geven, technische info verstrekken, enz.…  Via ons Pasar-magazine, Campertijd-magazine, onze website en social media promoten we dit allemaal.  We zijn ook aanwezig op sommige beurzen.

Maar het is ook belangrijk om te velde aanwezig te zijn. Dat willen we beter doen…

Promotiemedewerker Commerciële Sector (PCS)

Pasar Kamperen start met georganiseerde promotie in de commerciële sector…  Heb je interesse in wat dat betekent ? Lees dan zeker verder.  Hieronder schetsen wat de taak van een  PCS inhoudt.

Basis:

Beheer van  promotiemateriaal in een Vlaamse regio bij de commerciële kampeersector:

  • maandelijks bezoek aan een aantal kampeerwinkels, camperdealers, caravandealers, garages (in je eigen regio)
  • Pasar displays bij de handelaar nakijken en in de kijker plaatsen
  • up-to-date houden van het foldermateriaal (oa. DVV camperverzekering) van Pasar Kamperen
  • up-to-date houden van het aanbod van promotionele Pasar- magazines en Campertijd-magazines in de toogdisplays

Optioneel:

  • prospectie van mogelijke nieuwe kampeerwinkels, dealers, garages die nog niet in ons netwerk aanwezig zijn (in overleg met dienst Pasar Kamperen nationaal)
  • bezoek aan, en prospectie van campings om interesse in promotie voor Pasar te polsen (in overleg met dienst Pasar Kamperen nationaal)
  • Pasar Kamperen promotie (magazines, werking, producten, reizen,…) bij open deur dagen – informatie-events van dealers van caravans en motorhomes, waar er zich opportuniteiten voordoen
  • op pad met promotie-camper en/of caravan bij campings en/of kampeerevents voor promotie Pasar Kamperen (magazines, werking, producten, reizen, …)

Vergoeding

De PCS ontvangt een forfaitaire kostenvergoeding van € 34,71 per dag. Voor deze opdracht is een maximum van 12 dagen per kalenderjaar voorzien.

De PCS ontvangt een onkostenvergoeding voor gereden kilometers binnen deze opdracht ten belope van € 0.3573/km (tarief geldig tot 30/6/2019).

Gecumuleerd met andere opdrachten als vrijwilliger mogen volgende maxima niet overschreden worden: 1.388,40 euro per jaar  voor de forfaitaire onkostenvergoeding én 2.000 km per jaar.

Verzekering

De PCS is medewerker van Pasar en aanvullend verzekerd voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand.

Overeenkomst

De PCS  en Pasar Kamperen ondertekenen overeenkomst die geldig is over een bepaalde periode  (+/- 1 jaar) .  Beide partijen hebben het recht om de samenwerking stop te zetten.  Dit moet schriftelijk gemeld worden met een opzegperiode van drie maanden.

Samenwerking

De Promotiemedewerkers werken samen.  Pasar Kamperen brengt ze minstens 1x per jaar samen om de werking te bespreken, plannen en evalueren.  We organiseren ons in het online forum van kampeerambassadeurs  via dewelke we contact houden.

(Bezoeken aan dealers en winkels gebeuren in principe alleen (basis).  De optionele taken kunnen met meerdere medewerkers gebeuren.  Deze werking staat in principe los van onze deelname aan beurzen.  Pasar Kamperen neemt enkel deel aan beurzen die voldoende niche kamperen gericht zijn.  De ploegen voor deze beurzen worden samengesteld door het Pasar-secretariaat.)

Wil je meer informatie? Heb je vragen? Zie je dit wel zitten?

Mail dan naar kamperen@pasar.be of bel Patrick Palmers gewoon even op GSM nr. 0476 39 17 53.  Gewoon doen voor eind oktober 2019!