Pasar pleit voor meer camperplaatsen in Vlaanderen

3 minuten leestijd

Kampeerorganisatie Pasar pleit voor meer camperplaatsen om meer camperaars een fijne vakantiebeleving in Vlaanderen te kunnen bezorgen. Een breder aanbod van campervoorzieningen zou Vlaanderen immers aantrekkelijker maken als bestemming voor campers (ook internationaal).

actua
 • Kamperen met de motorhome

Het reizen met de motorhome groeit sterk de voorbije jaren. Vlaanderen is procentueel samen met de Scandinavische landen koploper in het aantal campers per inwoner. Het beperkt aantal specifieke overnachtingsplaatsen voor campers in Vlaanderen is onvoldoende om de grote groei van het aantal campers op te vangen.

In 2015 waren er in België 49.471 campers ingeschreven. Afgelopen vijf jaar steeg dit aantal met 12.712 tot 62.183. Wat opvalt is de laatste stijging van 3.275 ingeschreven campers tussen 2019 en 2020.  Die stijging zal zich wellicht doorzetten in de cijfers van 2021.

De camperverkoop in Europa stijgt nu al meer dan tien jaar. Momenteel zijn er 65 door Toerisme Vlaanderen erkende camperterreinen geregistreerd, goed voor 759 camperplaatsen. Daarnaast bieden ook campings en verblijfparken specifieke camperplaatsen aan, samen goed voor 679 camperplaatsen. 

In totaal zijn er dus slechts 1.438 plaatsen t.o.v. 62.183 campers (in 2020).  

Kampeerorganisatie Pasar pleit voor een aanpak op 5 domeinen

 1. Een kampeerautovriendelijk beleid op campings

  Pasar pleit voor een ondersteuningsbeleid vanuit Toerisme Vlaanderen, waarbij campings gestimuleerd worden om specifieke camperplaatsen en/of camperparken aan te leggen. Recreatie-ondernemers moeten zelf ook sterker inspelen op deze groeiende markt en investeren in voorzieningen voor campers.

  Campings met specifieke infrastructuur voor campers moeten ook de mogelijkheid krijgen om in de marketing de dubbele benaming, camping en camperpark, te kunnen gebruiken. Dat is duidelijker voor de consument die vaak via digitale kanalen en apps naar camperplaatsen op zoek gaat.

  Campings zijn een deel van de oplossing om aan het groeiend aantal camperaars een plaats te bieden.
   
 2. Erkende camperparken 

  Naast voorzieningen op campings is er ook nood aan meer en goed ingerichte camperparken door hetzij lokale overheden, hetzij privé-initiatiefnemers met in acht name van de reglementering die het logiesdecreet hiervoor uitgewerkt heeft. Hierdoor kan er een betere spreiding van camperplaatsen worden gerealiseerd in steden en gemeenten waar geen campings zijn. Deze vaak kleinschalige voorzieningen kunnen ruimtelijk mooi worden ingeplant en bevorderen het toeristisch en recreatief bezoek aan vele leuke plaatsen in Vlaanderen. 
   
 3. Kleinschalige camperlogies (campergastbedrijven) 

  Er is een groeiend aantal aanbieders van kleinschalige camperplaatsen van diverse aard (landbouwers, tuinbouwers, attractieparken, horeca, abdijen, brouwerijen, …).  Vaak kan men er goedkoop of gratis logeren of dient men een aankoop te doen in dit bedrijf. Hierdoor stijgt uiteraard ook het aantal mogelijke logeerplaatsen voor campers, dikwijls ook in een leuke en kleinschalige omgeving. 

  Pasar is voorstander van deze kleinschalige camperlogies op voorwaarde dat ook aan een aantal minimale voorwaarden is voldaan (beperkt aantal plaatsen, beperkt aantal toegelaten nachten, minstens aanwezigheid van vuilbakken, het voorleggen van een brandattest en indien mogelijk het lozen van chemisch toilet en grijs water). Deze kleinschalige campervoorzieningen moeten  zich ook aanmelden als logiesvorm waardoor ze ook door de overheid gekend zijn en kunnen gecontroleerd worden. Pasar is dan ook voorstander van een aanpassing van het logiesdecreet in deze zin. Hierdoor krijgen we ook een extra netwerk aan camperplaatsen waar een camperaar zeker kan zijn van een kwaliteitsvolle overnachtingsplaats.  
   
 4. Parkeerplaatsen voor campers 

  Het blauwe verkeersbord met de letter P en afbeelding van de witte camper voorziet parkeerplaatsen voor campers. Vaak gebruiken gemeenten dit om een camper parkeerplaats aan te duiden waar al dan niet een gedoogbeleid gehanteerd wordt voor beperkt overnachten. Pasar kamperen stelt dat het beleid gericht moet zijn op een goede regionale spreiding en uitwerking van campings, camperparken en kleinschalige camperlogies. Dit kan er toe leiden dat er minder beperkt ingerichte parkeerplaatsen nodig zijn. Deze laatste biedt immers weinig garantie op kwaliteit en draagvlak voor het overnachten in de camper en versterkt een negatief  imago van een kwaliteitsvolle toerismevorm (campers en ‘kampeergedrag’ in het straatbeeld storen sommige bewoners).   
   
 5. Uitbouw van servicepunten 

  Vlaanderen heeft ook nood aan servicepunten voor campers. Dit zijn uitgeruste serviceplaatsen waar de camperreiziger zijn grijs en zwart water kan aflaten en vers water kan tappen. Er dient een kader voor uitgewerkt te worden waarbij of publieke of private initiatiefnemers erkend worden en via de wegcode opgenomen kunnen worden. Dit met verwijzingen via het blauwe verkeersbord dat hiervoor internationaal erkend is. De servicepunten kunnen ingericht worden langs gewestwegen, aan tankstations en uiteraard bij een van de vier camperlogies zoals hierboven vermeld. 

deel Artikel

Word lid voor 39€

Op zoek naar kwalitatieve invulling van je vrije tijd?

Word lid van Pasar en ontdek een wereld vol boeiende activiteiten, inspirerende reizen en gezellige samenkomsten. Met Pasar geniet je van een gevarieerd aanbod aan uitstappen en evenementen, afgestemd op jouw interesses en wensen. Sluit je aan bij onze warme community en beleef onvergetelijke momenten samen met andere enthousiaste leden.

Ga voor de Pasar-pas!

lees meer