Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Op alle bestellingen zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Bij het plaatsen van een bestelling verbind je je ertoe akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
   
Ondernemersgegevens

Pasar vzw (de verkoper) 
Haachtsesteenweg 579 1030 Brussel
Btw-nummer BE 0410.130.351
Ondernemingsnummer 0410.130.351

 

Hoe kan ik lid worden?

Je kan aansluiten bij Pasar vzw door het betalen van een lidmaatschapsbijdrage.  Dit kan door overschrijving via een bankinstelling, via een SEPA-domiciliëring of een directe betaling online. Je kan op onze website je lidmaatschap direct in orde brengen. 

Als lid ontvang je Pasar-magazine en/of Campertijd, een PasarPas (met toegangscode op de beveiligde ledenpagina’s op de website), een lichamelijke ongevallenverzekering (voor al jouw gezinsleden) voor activiteiten georganiseerd door Pasar vzw en/of haar lokale afdelingen.
 

Het is verboden, zonder schriftelijke toestemming van Pasar vzw, tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen uit Pasar-magazine en/of Campertijd, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zullen wij juridische stappen ondernemen.
 

Als lid kan je deelnemen aan alle activiteiten die door Pasar vzw of de lokale afdelingen georganiseerd worden (al dan niet gratis of meestal met een ledenkorting).
 

De lidmaatschapsbijdrage geldt voor 12 maanden en de einddatum wordt vermeld op jouw PasarPas. Lidgelden worden gekoppeld aan de index.
  
Pasar-magazine verschijnt 10 x per jaar, Campertijd 4 x en wordt bezorgd via BPost. Katernen, bijlagen, aantal pagina’s en prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Stopzetting lidmaatschap

Wens je je lidmaatschap niet te verlengen, meld dit schriftelijk, uiterlijk 6 weken voor je vervaldatum van je lidmaatschap via leden@pasar.be of via het postadres (Pasar vzw, Ledenadministratie, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel).

Het lidmaatschap stopt automatisch bij stopzetting van de betaling.  Een lidmaatschap onderbreken tijdens de lidmaatschapsperiode geeft geen recht op pro rata terugbetaling.

Voor wijzigingen en vragen: contacteer 02 246 36 46 steeds in de voormiddag van 8u30 tot 12u30 of mail naar leden@pasar.be.

  
Verlies en schade door verzending

Pasar vzw is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens de verzending via BPost.
  
Problemen? Klachten?

Als je opmerkingen, vragen of problemen hebt over je lidmaatschap, of een klacht van welke aard dan ook, dan horen wij het graag zo snel mogelijk. Stuur klachten via mail naar leden@pasar.be, bel ons op 02 246 36 46 steeds in de voormiddag van 8u30 tot 12u30 of stuur een brief naar Pasar vzw, Ledenadministratie, Haachtsesteenweg 579 te 1030 Brussel. Wij contacteren je spoedig om de klacht te bespreken en op te lossen.
  
Bevoegde rechtbank

Bij geschillen zijn de rechtbanken van België bevoegd.