Omniumverzekering camper

Pasar en DVV hebben samen een zeer voordelige* en kwaliteitsvolle camperverzekering ontwikkeld, speciaal voor de Belgische markt.

  • Goed en volledig verzekerd: de verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheid, Rechtsbijstand en een volledige Omnium eventueel aan te vullen met een Bestuurders- en/of een Bijstandsverzekering

  • Voordelig verzekerd: de voordeligste omnium camperverzekering van Vlaanderen

  • Dichtbij huis verzekerd: via het DVV-netwerk vind je steeds een DVV-agent dicht bij jou in de buurt.

* Dit voordelig aanbod kan enkel in combinatie met de verzekering van de personenwagen van de desbetreffende camperhouder.

Hoeveel kost deze verzekering? Tariefvoorbeelden

Voor een man van 50 jaar met bonus-malus 0 gelden volgende tarieven: 

Waarde van de camper
(incl. BTW) 
Totaal
(incl. BTW)
50.000 EUR (96 kW) € 722,91
65.000 EUR (110 kW) € 833,26
85.000 EUR (132 kW) € 981,62

Dit is de totaalprijs voor burgerlijke aansprakelijkheid, volledige omnium én rechtsbijstand. 

3 waarborgen van de DVV camperverzekering

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

De verzekering is niet beperkt tot de verzekeringsnemer, iedereen die als regelmatig bestuurder in de polis werd opgenomen valt onder deze verzekering. Opgelet: professionele verhuur is op aanvraag.

Volledige Omniumverzekering Camper

Glasbreuk

Alle ramen (glas of kunststof) en koepels (geen dekking voor koplampen, achterlichten en spiegels onder ‘glasbreuk’). DVV vergoedt daarbovenop schade aan het interieur als gevolg van de glasbreuk.

Brand

Schade ten gevolge van brand, vuur, ontploffing, steekvlammen, bliksem en blussingswerken na brand. DVV vergoedt ook schade als gevolg van kortsluiting zonder vlammen, evenals schade veroorzaakt door het laden, lossen of vervoeren van ontvlambare of ontplofbare stoffen of voorwerpen indien deze producten voor privégebruik bestemd zijn.

Diefstal en Diefstalschade

Alle schade ten gevolge van diefstal en poging tot diefstal (ook een vast bevestigd tv-toestel indien opgenomen in de verzekerde waarde). Hierbovenop vergoedt DVV ook schade aan het interieur bij inbraak, kosten na diefstal van de officiële nummerplaat en nieuwe sleutels of het herprogrammeren als de sleutels gestolen werden.

Aanrijding met dieren 

Aanrijding met alle dieren, niet enkel wild. Wel moet er steeds een PV opgemaakt worden.

Natuurkrachten

Storm, orkaan, hagel, vloedgolf, overstroming, aardbeving, vulkaanuitbarsting, het vallen van meteorieten, lawine, sneeuwdruk.

Exclusief bij DVV - Bijkomende gevaren

DVV vergoedt schade bij plotselinge en onvoorziene neerslag van roet, verf- en zandstraalresten, net als schade bij een kettingbotsing met minstens 4 geïdentificeerde voertuigen. DVV vergoedt ook schade rechtstreeks aangericht door de gekoppelde aanhangwagen (“haaks-slaan”). Verder vergoedt DVV ook nog schade die voortvloeit uit het vervoer van het rijtuig per trein, per boot, of door een sleepdienst. ALLE GENOEMDE WAARBORGEN ZIJN ZONDER VRIJSTELLING.

Materiële schade

Dekking voor ongeval, laden en lossen, vandalisme en kwaad opzet. De klant kan, in functie van de verzekerde waarde (< € 15.000, € 15.000 - € 25000, >= € 25.000), kiezen voor een klassieke franchise van € 400, € 600 of € 800 (of verdubbeld). Verder heeft de klant ook nog de keuze uit de franchise “aanrijdingsrisico”: dat is een klassieke franchise van € 400, € 600 of € 800 waarbij er volledig wordt betaald als de tegenpartij een ander geïdentificeerd motorrijtuig is. Of de klant kan kiezen voor een franchise met een drempel van € 800 (volledige vergoeding van de schade van zodra deze meer als 800 EUR (excl. BTW) bedraagt). Laat u herstellen door een door ons herkende garage? Dan wordt de franchise met 100 EUR verlaagd (dit geldt niet voor de drempel). De klant kan kiezen voor een periode zonder afschrijvingen van 6, 12, 24, 36 of 48 maanden.

Antidiefstalvereisten

Vanaf € 100.000 excl. BTW is een systeem met satelliet-tracking noodzakelijk (CJ2).

Pechbijstand

Zit standaard in betalende waarborg DVV Assistance (samen met reisbijstand).

Reisbijstand

Pechbijstand en wereldwijde personenbijstand aan € 86 per gezin. 

Brand en diefstal voor de inboedel van de camper

In de polis Cocoon is ook een dekking voor 'tijdelijk verplaatste inboedel'. 

Rechtsbijstand

Met de basisformule Rechtsbijstand heb je volgende voordelen: belangenverdediging (ook voor de rechtbank), vergoeding van alle gerechtelijke kosten (ook honorarium advocaat) en vrije keuze advocaat.