Omniumverzekering kampeeraanhangwagen

Verzeker je kampeeraanhangwagen omnium bij DVV met een korting van 35%*. Je kampeeraanhangwagen is verzekerd tegen schade door brand, diefstal, ongeval, storm, hagel, wind en overstroming.

* Om van de korting te kunnen genieten, moet je auto ook bij DVV verzekerd zijn.

Wat is verzekerd?

Je kampeeraanhangwagen is verzekerd tegen schade door brand, diefstal, ongeval, storm, hagel, wind en overstroming

Toebehoren voor buitengebruik (zoals voortent, luifel, terras, enz.) kan je ook verzekeren. Maar dit enkel indien het zo vastgemaakt is dat het alleen kan worden weggenomen door afrukking of door het uiteen te nemen.

De inhoud wordt forfaitair gedekt tot 20% van de verzekerde waarde van de aanhangwagen, met een maximum van 1.500 euro. Onder inhoud wordt verstaan: bijkomend meubilair, vaatwerk, linnen, kleding en reisgoed nodig voor het gebruik van de aanhangwagen.

Verzekerde waarde

De verzekerde waarde wordt bepaald door jou als verzekeringnemer en dient te zijn samengesteld uit:
 

Voor nieuwe aanhangwagens: 
de officiële verkoopprijs (zonder BTW) in België van de aanhangwagen, met inbegrip van de meegeleverde opties en toebehoren, zoals die door de fabrikant of invoerder werd vastgelegd op het ogenblik van de eerste ingebruikneming.
 
Voor tweedehandse aanhangwagens of aanhangwagens van meer dan 1 jaar oud: 
de waarde van de aanhangwagen bij de eerste ingebruikneming zoals hierboven bepaald, verminderd met een forfaitair waardeverlies van 10% per volledig verstreken jaar en dit vanaf het eerste jaar dat hij in gebruik genomen werd. Als de aanhangwagen ouder is dan 5 jaar, bedraagt de verzekerde waarde steeds 40% van de cataloguswaarde. De verzekerde waarde mag echter hoger zijn dan de bovenvermelde waarde, wanneer dit gestaafd wordt met de aankoopfactuur.
 
Kampeeraanhangwagens ouder dan 10 jaar komen niet meer voor verzekering in aanmerking.

Lagere premie voor stacaravans

DVV heeft een aparte polis voor stacaravans. Omdat het verkeersrisico daarvoor niet moet worden verzekerd, resulteert dat uiteraard in een lagere premie. 

35% korting als Pasar-lid

Als Pasar-lid geniet je van een korting van 35% op het normale tarief van deze specifieke verzekering. Voor nieuwe contracten vanaf 1/1/2013 dien je, om van je korting te genieten, zowel de verzekering BA van je kampeeraanhangwagen als die van je auto bij DVV te onderschrijven. Vraag bij de DVV-consulent in je buurt naar de gunstige voorwaarden voor schadevrije bestuurders.

 

Totaal verzekerd bedrag
(excl. BTW) 
 

Jaarpremie niet-leden
(taks inbegrepen)

basispremie

Jaarpremie Pasar-leden
(taks inbegrepen)

35% korting

€ 5 000 € 204,20 € 132,73
€ 10 000 € 417,01 € 271,06
€ 15 000 € 609,05 € 395,88
€ 20 000 € 812,06 € 527,84
> € 20 000 raadpleeg een DVV-consulent raadpleeg een DVV-consulent

Verzekerd bedrag > € 12 500: aanvaarding voorbehouden. Maximumleeftijd kampeeraanhangwagen van 10 jaar bij onderschrijving. 

Voor meer info over de polis kan je terecht bij de DVV-consulent in je buurt of download de volledige polis Omnium kampeeraanhangwagen.