Privacybeleid Pasar Buggenhout

logo Buggenhout
2 minuten leestijd

We zijn blij met je vertrouwen in Pasar vzw. Ons privacybeleid is volledig in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Elders op deze website vind je de privacyverklaring van Pasar vzw.
Voor wat betreft Pasar Buggenhout: door jouw persoonsgegevens ter beschikking te stellen, verklaar je kennis te hebben genomen van onderstaand privacybeleid en ga je er mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.
Art. 1 Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

  • We verzamelen adresgegevens (postadres, e-mailadres enz.), interesses in functie van de e-nieuwsbrieven en e-mails en foto’s van Pasar-activiteiten.

Art. 2 Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

  • Om geïnteresseerden te informeren over onze activiteiten.
  • Voor het leveren van producten, informatie en aanbiedingen conform jouw toestemmingen en de uitvoering van de contractuele verplichting vanuit je lidmaatschap.

Art. 3 Hoe verzamelen wij die persoonsgegevens?

Deze gegevens verzamelen we op diverse manieren: via onze website, inschrijvingsformulieren, telefonisch, fotografisch, mondeling, e-brieven, afdelingsactiviteiten enz.

Art. 4 Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij verbinden ons ertoe jouw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor de naleving van de wettelijke verplichtingen en binnen het kader van onze activiteiten. Van zodra je jouw toestemming intrekt om je persoonsgegevens verder te gebruiken worden deze gewist uit onze e-maillijsten.

Art. 5 Wat zijn je rechten?

Het is ook belangrijk dat je persoonsgegevens up-to-date zijn en blijven. Daarom kan je deze steeds inzien, wijzigen en verbeteren. Natuurlijk kan je ons ook laten weten via een bericht aan etienne.hermans@telenet.be dat je de toestemming intrekt om deze gegevens nog langer door ons te laten verwerken. Dan schrappen we ze.

Art. 6 Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?
Jouw gegevens worden met de grootste zorg bewaard op de computer van enkele bestuursleden. Mocht er zich toch een incident voordoen, waarbij je persoonsgegevens betrokken zijn, dan verwittigen we je persoonlijk. We zullen dan alle maatregelen nemen om het risico op een nieuw datalek tot een strikt minimum te beperken.

Art. 7 Aanvaarding

Door je in te schrijven op onze nieuwsbrieven, het deelnemen aan een wedstrijd en het inschrijven op een activiteit, aanvaard je alle bepalingen van dit privacybeleid en stem je ermee in dat Pasar Buggenhout jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid. Dit beleid kan steeds gewijzigd worden.

Contactgegevens

Heb je een vraag, verzoek of klacht, contacteer dan de voorzitter van Pasar Buggenhout. De gegevens vind je terug op de afdelingswebsite. Je kan ook altijd een e-mail sturen naar privacy@pasar.be