Pasar en Trage Wegen vzw

Sinds jaren staat het behoud van kerk- en buurtwegen hoog op de agenda bij Pasar.  Reeds in de vroege jaren zeventig waren, naar aanleiding van o.a. ruilverkavelingen, plaatselijke afdelingen begaan met het vrijwaren van dit fijnmazige net van wandelwegen. 

Begin jaren negentig werd met het jaarthema ‘Recreatief medegebruik’ de aandacht verscherpt en er volgde een aantal concrete projecten rond de herwaardering van kerk- en buurtwegen. 

Sindsdien is dit onderwerp nooit helemaal weggeweest en werd er blijvende aandacht voor dit thema gevraagd.
Momenteel bundelt Pasar de krachten met een hele schare medestanders, onder het moto ‘samen sterk’. In september 2002 besloten verschillende verenigingen, waaronder Pasar, om samen te ijveren voor een betere bescherming en een beter beheer van veldwegen, kerkwegels en jaagpaden en de verdere verdwijning van trage wegen tegen te gaan. 

Trage Wegen vzw werd opgericht. Het is de bedoeling om het teloorgaan van trage wegen ruim onder de aandacht van het grote publiek te brengen en te wijzen op de talloze mogelijkheden en voordelen die trage wegen bieden. 

 We streven dan ook naar een multifunctioneel gebruik van trage wegen in Vlaanderen: voor recreatieve doeleinden, natuurontwikkeling, veilige verbindingsweg,... Dat wil de vzw onder meer doen door trage wegen te inventariseren, sensibiliserende acties op poten te zetten, beleidsvoorstellen uit te werken, ... 

Verenigingen die de vzw mee hebben opgericht zijn, naast Pasar vzw, onder meer Natuurfonds Westland, Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt,  Plattelandsontwikkeling, Grote Routepaden, Aktivia, Regionale Landschappen, Vereniging voor Bos in Vlaanderen, Langzaam Verkeer, de voetgangersbeweging, verschillende lokale werkgroepen, ... 

Het gaat dus om een ruim scala aan verenigingen uit verschillende sectoren. 
Een achterban van grof geschat 400.000 mensen, die door de krachten te bundelen, alvast hoopt de verschillende overheden (gemeentebesturen, provincies, het Vlaams Gewest) warm te maken voor een betere bescherming en een beter beheer van trage wegen.

Contactadres:

VZW Trage Wegen, Kasteellaan 349 A, 9000 Gent

Tel. 09-331 59 20

E-mail: info@tragewegen.be

Internet: www.tragewegen.be

Trage-Wegen-Lijn: info en hulp over trage wegen

Trage Wegen vzw startte met de steun van de Vlaamse overheid met een helpdesk ‘Voet en Buurtwegen’. 

Deze informatie- en hulplijn wil een antwoord bieden op prangende vragen en opmerkingen van zowel burgers, verenigingen als lokale besturen over de instandhouding, de bescherming en de herwaardering van Vlaanderens ‘trage wegen’. Het project, dat de naam  “trage-wegen-lijn” meekreeg, startte officieel op 1 december 2004.

Grote vragen, kleine problemen en alles daartussenin

Iedereen kan dus met alles aangaande de trage wegenproblematiek hier terecht. 

  • Sta je plots voor een afgesloten weg waarlangs je reeds jarenlang de hond uitliet? 
  • Een heemkundige kring die denkt aan het in kaart brengen van alle buurtwegen van het dorp? 
  • Wat kan het trage wegennet betekenen voor onze gemeente? 
  • Hoe kan het dat buurtwegen ook nu nog verdwijnen? 
  • Het veldwegeltje naar de school van de kinderen valt ten prooi aan braamstruiken en brandnetels?

U stelt de vragen, zij zoeken de antwoorden en dat binnen een redelijke termijn.

Een actuele kijk op voet- en buurtwegen!

Met de trage-wegen-lijn stelt de vzw Trage Wegen juiste, praktische en juridische informatie betreffende voet- en buurtwegen ter beschikking van een groot publiek. De tragewegen- lijn gaat nadien eveneens aan de slag met alle oproepen. 
De vragen worden gebundeld en overgemaakt aan de provincies. Op die manier kunnen de veel voorkomende problemen ook structurele oplossingen vinden. 

Het project beoogt dus een actuele kijk op alles in verband met voet- en buurtwegen en dat voor alle gebruikers ervan.

Concreet: alle vragen helpen de VZW deze kijk te verwerven én er bovendien iets mee te doen.

Praktisch

De trage-wegen-lijn contacteren via:

VZW Trage Wegen, Kasteellaan 349 A, 9000 Gent
Tel. 09-331 59 20
E-mail: info@tragewegen.be.
Internet: www.tragewegen.be