Vorming vrijwilligers

Vrijwilligers zijn voor Pasar van onschatbare waarde. Om jou als vrijwilliger te ondersteunen biedt Pasar een waaier aan vormingsmogelijkheden.

Corona zette ons vorig jaar aan om fysieke vormingen te ruilen voor webinars. Met succes! Dit voorjaar trekken we voorlopig het spoor van een gratis digitaal aanbod verder. Uiteraard hopen we in de toekomst de fysieke ontmoetingen opnieuw te kunnen realiseren, zodra het mag en veilig is.

Bekijk de informatie van de voorbije vormingen

Hieronder het gevarieerde aanbod van webinars met de mogelijkheid tot inschrijven. 

Kies de vorming, die jou het best ondersteunt in jouw taak als Pasar-vrijwilliger!