Spa en Wortel

Landloperskolonies versus kuuroorden, plekken die niet verder uit elkaar kunnen liggen. Maar allebei zijn ze nu door Unesco erkend als uniek, onvervangbaar en van universele waarde.

Van de zeven Koloniën van Weldadigheid die begin negentiende eeuw werden opgericht in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden zijn er nu vier, waaronder het Vlaamse Wortel-Kolonie, die op de werelderfgoedlijst zijn geplaatst.

Spa (dat zijn naam gaf aan het fenomeen) is een van de elf Europese historische kuuroorden die op hetzelfde moment de bijzondere erkenning kregen.

Of hoe herop te voeden armoezaaiers en vakantievierende tsaren voor even gelijk zijn voor de (Unesco)-wet.

www.kolonienvanweldadigheid.eu - www.spatourisme.be