Bewonder de vroegere Zwinhavens in 3D

Nu een internationale luchthaven voor vogels, vijfhonderd jaar geleden een internationale zeehaven: wie in pakweg 1452 in het Zwin stond, kon grote zeilschepen voorbij zien varen, beladen met kostbaarheden op weg naar Damme, Sluis of Brugge.

Door de verzanding van de Zwingeul verdween de scheepvaartroute naar de toen welvarende handelscentra.

Tot vandaag, want op basis van onderzoek van de Gentse universiteit werd deze middeleeuwse omgeving opnieuw gecreëerd met virtual en augmented reality.

Start de dag met een bezoek aan de expo en stap dan op de fiets voor een unieke bewegwijzerde tocht waarbij je onderweg stopt om het landschap te bekijken door een VR-bril.

www.zwin.be