Landenfiche Spanje

Spanje is voor veel Belgen het vakantieland bij uitstek.
Maar wist je dat ze heel wat bijzondere verkeersregels en gebruiken hebben?

Reis- en voertuigdocumenten

 • Een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart, geen visum.
 • Minderjarige kinderen hebben een eigen reisdocument (Kids-ID) nodig.
 • Minderjarigen reizend zonder hun ouders of voogd moeten een kopie van de identiteitskaart van hun afwezige ouder(s) én een ondertekend toestemmingsformulier bij zich hebben. https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/travel-documents-minors/spain/index_en.htm
 • Belgisch rijbewijs bestuurder(s)
 • Een B-sticker op het voertuig is niet vereist, de landcode op de kentekenplaat is voldoende. Heeft de kentekenplaat geen landcode (aanhangwagen, fietsendrager, oude nummerplaat), dan moet wel een B-sticker aangebracht worden.
 • Indien het voertuig niet op eigen naam staat, bijvoorbeeld een leaseauto, laat dan door de eigenaar een machtiging opstellen en ondertekenen, bij voorkeur in meerdere talen.
 • Verzekering en groene kaart: zowel voertuig als caravan/aanhangwagen + 750 kg MTM moeten desgevallend verzekerd zijn, de groene kaart telt als bewijs.

 

Verkeersregels

Enkele belangrijke verkeersregels, (soms licht) afwijkend van de Belgische:

 • In Spanje geldt net als bij ons dat de bestuurder van een voertuig altijd direct in staat moet zijn om alle handelingen uit te voeren, nodig om veilig te kunnen rijden.
 • Op basis van deze regel kan je als bestuurder in Spanje een boete krijgen als je tijdens het rijden bijvoorbeeld iets eet of drinkt, een sigaret rookt, iets uit het dashboardkastje pakt of onveilig schoeisel (zoals teenslippers, zwemkledij) draagt.
 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is net als bij ons 0,5 promille, maar 0,03 % voor jonge bestuurders (-2 jaar rijbewijs) en bestuurders van een auto met meer dan acht zitplaatsen.
 • Dimlicht of dagrijlicht (ook led) overdag is verplicht.
 • Op bergwegen heeft stijgend verkeer voorrang op dalend verkeer, tenzij het stijgende voertuig zich dichter bij een uitwijkplaats bevindt. Zwaar verkeer echter heeft altijd voorrang op lichtere voertuigen.
 • Een politiemotorfiets met rode vlag kan de weg tijdelijk afsluiten voor alle verkeer, met gele vlag maant hij aan tot voorzichtigheid, en met groene vlag geeft hij de weg weer vrij.
 • Slepen langer dan 10 meter moeten buiten de bebouwde kom minstens 50 m veiligheidsafstand houden tijdens het rijden.
 • Buiten de bebouwde kom mag een geluidssignaal worden gegeven bij het inhalen.
 • Op smalle wegen met veel bochten is het zelfs verplicht eventuele tegenliggers met behulp van geluidssignalen te waarschuwen.
 • Losliggende spullen in de auto zijn verboden door het extra gevaar bij een aanrijding; het kan je tot € 100 boete opleveren.
 • Het is verboden te stoppen op de gele rastermarkeringen op een kruispunt. Je moet een kruispunt altijd vrij laten, dus niet oprijden als je niet zeker bent dat je kan doorrijden.
 • In Spanje wordt niet met ‘haaientanden’, maar met een witte stippellijn aangegeven dat bestuurders voorrang moeten verlenen aan bestuurders op de kruisende weg. Daarnaast staat meestal een driehoekig verkeersbord met de tekst Ceda el paso (Voorrang verlenen).
 • •Als je een rotonde wil verlaten, ben je verplicht eerst naar de buitenste rijstrook te gaan. Als dat niet tijdig lukt, moet je een extra rondje rijden.
 • In Spanje zijn blauwe zones betaalzones. In de zones aangeduid met blauwe lijnen (Zona ORA), kan je tegen betaling één tot twee uur parkeren. In Madrid heet een dergelijke zone Zona SER.
 • Er zijn ook zones met groene lijnen waar je tegen betaling kan parkeren.
 • •Aan tolpoorten is het verboden achteruit te rijden! Duw bij vergissing van tolpoort op de hulpknop, en iemand komt je helpen.
 • Bij pech of een ongeval moet je minstens een gevarendriehoek gebruiken, en iedereen die uitstapt moet een reflecterend hesje dragen. Voorzie er dus een voor elke passagier.
 • Winterbanden (M+S) zijn niet verplicht, maar wel aangeraden bij winterse omstandigheden.
   

Lading:

Alle objecten (ook fietsen op fietsendrager) die achter aan je voertuig uitsteken moeten gesignaleerd met een rood en wit gestreept vierkant reflecterend bord met 3 rode en 3 witte strepen.
Beslaat de lading de gehele breedte (niet fietsendrager), dan moeten twee van deze borden aan de uiteinden bevestigd worden. Deze moeten samen een omgekeerde V vormen. Je krijgt mogelijk een boete als het bord niet aan de Spaanse richtlijnen voldoet.
 
Dit bord is specifiek voor Spanje (en Portugal), dat voor Italië is niet geldig. Is je auto en caravan langer dan 12 m (inclusief fietsendrager en dergelijke), dan is achter de caravan een ECE 70-markering verplicht.

Dit kan met twee korte platen van 50 x 25 cm, geplaatst in horizontale of verticale stand links en rechts op de achterzijde van de aanhanger, of één lange plaat van 130 x 25 cm, geplaatst in horizontale stand midden op de achterzijde van de aanhanger. Deze platen zijn in andere landen verboden.

Kinderen:

 • Kinderzitje of zitkussen is verplicht tot 1,35 meter.
 • Kinderen kleiner dan 1,35 m mogen niet voorin zitten, tenzij er achteraan geen plaats is.
 • Tijdens het fietsen moeten jongeren -16 jaar verplicht een fietshelm dragen (ook achterop).

Verplicht in de auto

 • 2 gevarendriehoeken (bij buitenlandse nummerplaten wordt 1 getolereerd).
 • Europese parkeerschijf.
 • Attest voor het gebruik van het voertuig indien niet je eigendom (lease, firmawagen).
 • Bemerk: een reservebril in de auto is niet meer verplicht!
 • Er mag tijdens het rijden geen apparatuur met een scherm, zoals een smartphone, tablet of dvd-speler, aanwezig zijn binnen het gezichtsveld van de bestuurder, behalve voor navigatie.
 • De navigatie instellen moet je wanneer je reglementair geparkeerd staat.
 • Bellen met de smartphone mag alleen handsfree via een carkit. Het gebruik van oortjes is verboden.
 • Meenemen en gebruiken van radarverklikkers is verboden.
 • Navigatieapparatuur met info over de vaste flitslocaties is wel toegestaan.
 • • Radio en gsm, koplampen, kortom alle elektrische en elektromagnetische apparaten moeten uitstaan tijdens het tanken.

Snelheidsregels:

 • Bij het inhalen op wegen met maar 1 rijstrook in jouw richting mag je de snelheidslimiet met 20% overschrijden.
 • In Madrid en veel andere steden geldt op wegen met één rijstrook in één richting een maximumsnelheid van 30 km/h.
 • Er is, in normale omstandigheden, een verplichte minimumsnelheid van 50% van de toegestane maximumsnelheid.
 • Het snelheidsbeleid in Spanje is streng.

 
 

Praktisch ter plaatse

Taal: Spaans, met Baskisch en Catalaans als minderheidstalen.

Kamperen
•Er mogen in Spanje geen buitenlandse gasflessen en tanks worden gevuld. (NKC)
Je kunt best bij de Spaanse gasleverancier Repsol je gasaansluiting tijdelijk laten aanpassen voor het aansluiten van de Spaanse flessen. De gasflessen kunnen worden gehuurd en aan het eind weer geretourneerd worden. Bij gastankstations moet de aansluiting door een Spaanse technicus worden aangepast. Informatie: telefoon 00 34/9 01 10 01 00.
Als alternatief kunt u de zes-kilo-statieflessen van Repsol gebruiken. De fleskranen kunnen volgens ADAC via normaal verkrijgbare aansluitkoppen (verkrijgbaar bij ijzerhandels) en adapters (adapter Alemania) worden gebruikt.

Vrij kamperen is alleen toegestaan met toestemming van de lokale autoriteiten of de landeigenaar, maar is verboden in nationale parken.
Het ICONA (Instituto para la Conservacion de la Naturaleza) heeft delen van de natuur aangeduid waar wildkamperen mogelijk is.
Meer info over het kamperen in diverse streken: https://www.anwb.nl/vakantie/spanje/informatie/praktisch-ter-plaatse#kamperen

Elektriciteit: 230 V, verloopstekker is niet nodig

Tol in Spanje:
Op veel snelwegen (autopistas) moet je tol betalen (autopistas de peaje, als AP aangeduid). Tolvrije snelwegen worden met A aangeduid.
Daarnaast zijn er tolvrije autowegen (autovías) en nationale wegen (carreteras nacionales) met twee of vier rijstroken.
Er zijn 3 tariefklassen, en de tolpoort detecteert automatisch tot welke klasse je voertuig behoort: op https://www.viat.es/ meer info over de categorieën.
Daarnaast zijn er twee belangrijke toltunnels in Spanje : Cadi en Vallvidrera.
Op sommige trajecten is er een korting in de daluren.

Tol kan je aan de tolpoort vaak contant betalen, maar ook met creditkaart of met Télépeage (Via-T).
De Franse Bip&Go en de topEurop badges van AERA zijn zowel in Frankrijk, Spanje, Portugal te gebruiken, met één toestel dus. (zie verder)
Tolpoorten die uitsluitend voorbehouden zijn voor Via-T herken je aan een rond blauw verkeersbord met een T-teken en de vermelding « Reservado Teletac » of « Sólo Teletac »

Aan een vierkant blauw bord worden naast Via T ook andere betaalmiddelen aanvaard.

In België kan je die badge (gecombineerd voor in Frankrijk én Spanje) bij VAB aanschaffen: https://www.vab.be/nl/info-en-diensten/tools/telepeage ; of bij Touring deTopEurop tolbadge van AREA (die naast in Spanje ook in Frankrijk, Portugal en facultatief Italië werkt) : https://www.touring.be/nl/producten/elektronische-badge-topeurop-area  
De badge plaats je achter je voorruit, en bij het passeren van de poort wordt automatisch het correcte tarief voor je categorie van voertuig toegepast.
Die gecombineerde tolbadge Frankrijk/Spanje/Portugal/en (facultatief Italië) bestaat , is vooral nuttig voor mensen die regelmatig naar een of meerdere van die landen reizen.

Milieuzones in Spanje.
Barcelona
en Madrid hebben een milieuzone, zona de bajas emisiones of lage-emissiezone, alleen toegankelijk voor voertuigen met een geldige milieusticker. De regels gelden ook voor buitenlandse voertuigen.
Er zijn vier milieustickers (distintivos ambientales), toegekend volgens de uitstootnorm van je auto (zie inschrijvingsbewijs):
◦Blauw - 0: voor voertuigen zonder uitstoot,
◦Groen-blauw - eco: voor hybride en op gas rijdende voertuigen die aan de criteria voldoen van de groene sticker.
◦Groen - C: voor benzineauto's geregistreerd in 2006 of later; voor dieselauto's geregistreerd in 2014 of later; voor voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen en zware voertuigen, zowel benzine als diesel, geregistreerd in 2014 of later.
Benzinevoertuigen moeten voldoen aan euronorm 4, 5 of 6 en dieselvoertuigen aan euronorm 6.
◦Geel - B: voor benzineauto's geregistreerd in 2000-2013; voor dieselauto's geregistreerd in 2006-2013; voor voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen en zware voertuigen, zowel benzine als diesel, geregistreerd in 2005-2013. Benzinevoertuigen moeten voldoen aan euronorm 3 en dieselvoertuigen aan euronorm 4 of 5.
Voor de overige voertuigen is er geen sticker.
De stickers zijn verkrijgbaar bij de Spaanse postkantoren en kosten € 5, maar volgens VAB enkel voor Spanjaarden (bron VAB: https://www.vab.be/nl/info-en-diensten/wegeninfo/europa/spanje )

1. De LEZ van Groot-Barcelona is momenteel enkel van kracht bij smogalarm.
Het gebied ‘Groot-Barcelona’ (Barcelona, Badalona, Granollers, Martorell, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat en Terrassa) is dan niet toegankelijk van maandag tot vrijdag, van 7u tot 20u voor voertuigen zonder vignet.
Dat LEZ-gebied heeft een oppervlakte van 95 km², maar er zijn wel nog verschillende doorgaande routes vrijgesteld. Zie: https://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/en/afectacions-la-mobilitat/what-barcelona-low-emission-zone
Vanaf 1 december 2020 zal de toegang tot Barcelona permanent verboden worden voor benzinewagens die niet voldoen aan de Euro 3-norm, en voor diesels Euronorm 4 of minder, wat overeenkomt met het gele vignet -B. Deze beperking wordt ook permanent voor Groot-Barcelona op 1 december 2025.
Voertuigen met een handicapkaart worden vrijgesteld.

2a. In Madrid is er een permanente milieuzone die bijna het gehele centrum bestrijkt ( Madrid Central ) met toegang enkel voor bewoners en voor (Spaanse) voertuigen met een geldige blauwe of groen-blauwe milieusticker, een APR-zone genaamd: zone Area de prioridad residencial. Met een blauwe sticker is de toegang onbeperkt, met een groen-blauwe sticker is de rij- en parkeerduur er beperkt tot 2 uur.
Buitenlandse voertuigen mogen enkel binnen met een officiële toelating van een hotel of andere verblijfplaats (enkel om naar de parking te rijden).

De zone wordt duidelijk aangegeven met borden met het opschrift Atención - Trafico Restringido en het logo van Madrid Central. Bron: ANWB https://www.anwb.nl/vakantie/spanje/informatie/verkeersregels#milieuzones
Het ongeldig inrijden van een APR kan forse boetes opleveren en het is zaak goed op de borden te letten en ze niet te negeren. Er wordt met camera's gecontroleerd.

2b. Bij aanhoudende ernstige luchtvervuiling kan de permanente zone tijdelijk uitgebreid worden tot en met de ringweg M-30 en bij extreme luchtvervuiling zelfs tot het gehele grondgebied van de gemeente Madrid.

- Douanebepalingen:
Er zijn beperkingen in de toegestane hoeveelheden alcohol en tabak die je als toerist mag invoeren.
Voor een overzicht van de toegelaten hoeveelheden per persoon, zie https://www.anwb.nl/vakantie/spanje/informatie/douane

Geld mag vanuit de EU onbeperkt worden in- of uitgevoerd.

Tanken, Brandstoffen in Spanje:

Let op: bij tanken ben je verplicht alle elektrische en elektromagnetische apparaten, zoals lampen, een radio of een mobiele telefoon, uit te schakelen.

 • Bij tankstations kan aan de kassa contant en met bankkaart worden betaald.
 • Houd er rekening mee dat Belgische bankpassen en creditcards soms niet bruikbaar zijn.
 • Goedkoper tanken doe je bij tankstations die niet langs de auto(snel)weg liggen, maar verder weg in industrieterreinen en bij grote supermarkten en bij tankautomaten van coöperaties.
 • Maximaal 10 liter brandstof in een reservetank is toegestaan.
  Let op de erg gelijkende Spaanse namen van benzine en diesel lijken erg op elkaar: gasolina is benzine en gasóleo is diesel.

 

 • Benzine E5 - Euro 95 (Gasolina Sin Plomo 95/Eurosuper plus 95), loodvrije benzine met octaangetal 95 en maximaal 5% ethanol is goed verkrijgbaar.
 • E5 Superplus 98 (Gasolina Sin Plomo 98/Super plus 98), loodvrije benzine met octaangetal 98 en maximaal 5% ethanol is goed verkrijgbaar, oa bij BP en Shell.
 • Benzine E10 (met maximaal 10% ethanol) is verkrijgbaar met octaangetal 95 en octaangetal 98 is goed verkrijgbaar. Let op: Check voor de reis of je voertuig geschikt is voor rijden op E10.
 • Diesel B7 (Gasóleo/Diesel/Aceite Diesel) is goed verkrijgbaar
 • Lpg (GLP, Gas Licuado de Petróleo)/Autogas/Gasauto) is goed verkrijgbaar, zie https://www.mylpg.eu/ . Om lpg te kunnen tanken is een Bajonetkoppeling nodig.
 • Aardgas (GNC ,Gas Natural Comprimido) is zeer beperkt verkrijgbaar. Kijk voor een actueel overzicht op cngeurope.com of gebruik de app PitPoint voor IOS of Android om aardgasvulstations te vinden.
  Elektriciteit: Het netwerk van openbare laadpunten is eerder beperkt en vooral gecentreerd rond de grote steden. Een overzicht van de laadpalen: chargemap.com, oplaadpunten.nl, plugsurfing.com, of zoek naar oplaadpunten via bijvoorbeeld de apps Chargemap (IOS en Android) en Plugsurfing (IOSen Android) of de websites bluecorner.be/nl/overal-europa-opladen/ of oplaadpalen.nl.
 • Voor een overzicht van actuele brandstofprijzen zie de blog van Touring
 • Op de site van ANWB vind je 2 informatieve kaarten over de kwaliteit (netheid/service/prijs brandstoffen,…) van de tankstations op de doorreisroutes naar het zuiden: https://www.anwb.nl/vakantie/reisvoorbereiding/tankstations-langs-de-route

Noodnummers:

 • Algemeen noodnummer: 112
 • Politie: 112 of 092
 • Ambulance: 112 of 061
 • Brandweer: 080
 • Pechdienst automobielclub RACE: +34 900 112 222•Voor informatie en eventuele ondersteuning ter plekke kun je terecht bij de Belgische Ambassade in Madrid op nummer: + 34 91 577 63 00, mail: madrid@diplobel.fed.be

Uitsluitend voor dringende gevallen (ongevallen, verlies/diefstal van documenten enz.) na de werkuren en tijdens het weekend, moet u het consulaat contacteren in de streek waar u verblijft: zie https://spain.diplomatie.belgium.be/nl/rechtsgebieden

Gezondheid in Spanje:

•Neem speciale geneesmiddelen in ruim voldoende mate mee, in de originele verpakking, en maak een reisapotheek met je reguliere geneesmiddelen.
Heb voor jezelf bij voorkeur ook een medisch paspoort bij, verkrijgbaar bij je huisarts.

•Reizigers die geneesmiddelen gebruiken die onder de Opiumwet vallen (zoals bepaalde slaapmiddelen, ADHD-middelen en sterke pijnstillers), moeten voor deze geneesmiddelen een zogenaamde Schengenverklaring bij zich hebben. Reizen met deze geneesmiddelen zonder die verklaring is strafbaar. Op http://www.travellikeapro.be/mag-mijn-medicatie-zomaar-mee-op-reis/ is te lezen welke geneesmiddelen onder de Opiumwet vallen en hoe de verklaring kan worden aangevraagd. Deze verklaring is 30 dagen geldig na de opgegeven ingangsdatum. Vraag de verklaring minimaal 2 weken voor vertrek aan.
Bezit van deze medicijnen zonder geldige verklaring is strafbaar.

• Andere gezondheidsadviezen:
- Let op teken/tekenbeten bij het wandelen of kamperen in de natuur, want deze kunnen de ziekte van Lyme overbrengen en ook tekenencefalitis- een hersenontsteking veroorzaakt door een virus dat kan worden overgedragen via een tekenbeet- komt voor. Het risico is het grootst van april tot november, dan zijn de teken het actiefst. Tekenbeten vermijden is dus van groot belang. Je kunt je tegen die encefalitis ook laten vaccineren, wat aangeraden is bij langer verblijf in de natuur.

- Kampeerorganisatie ACSI beveelt aan geen leidingwater maar flessenwater te drinken.

Je huisdier in Spanje

 • Spanje is een matig hondvriendelijk land (bron: ANWB)
 • Op de meeste campings en in pretparken is een hond welkom, vaak op voorwaarde dat hij aangelijnd blijft.
 • In restaurants mag een hond niet binnen, ook niet op drukke stranden.
 • In de bergen en talloze natuurparken in het noordelijk deel van Spanje mag je hond daarentegen wel naar hartenlust rondrennen.
 • Identificatie: een hond of kat heeft een EU-dierenpaspoort nodig, verkrijgbaar bij de dierenarts. Dit paspoort bevat naast beschrijving van het dier, naam en het adres van de eigenaar, het registratienummer van de chip en het bewijs van inenting tegen rabiës. Tevens is er ruimte in het paspoort voor een gezondheidsverklaring en andere behandelingen of inentingen.
 • Verboden honden: Voor de Pitbull, Dogo Argentino, Rottweiler, American Staffordshire terriër, Fila Brasiliero, Tosa Inu, Akita Inu of andere 'gevaarlijke' honden gelden strenge regels. (bron ANWB). Informeer je bij de Spaanse ambassade eventueel.
 • Reizen met de hond in het openbaar vervoer is bijna niet mogelijk in Spanje.
 • Bij vervoer in de auto moet de hond op de achterbank een speciale hondengordel dragen of achter een rek in de kofferruimte zitten.
 • Dierengezondheid: honden en katten moeten ten minste 21 dagen voor de reis ingeënt zijn tegen hondsdolheid (rabiës). De geldigheidsduur is afhankelijk van de richtlijnen van de fabrikant van het vaccin (1-3 jaar). Let op: de chip moet vóór de inenting tegen rabiës zijn ingebracht (op dezelfde dag mag ook).
 • Spanje is een risicogebied voor teken- en andere insectenbeten. Vraag je dierenarts tijdig om preventieve maatregelen.
 • Jonge dieren: alle pups en kittens die Spanje binnenkomen moeten ingeënt zijn tegen rabiës.
 • Vaccinatie kan pas vanaf 12 weken, en de wettelijke wachttijd na vaccinatie is 21 dagen, waardoor dieren jonger dan 15 weken niet ingevoerd mogen worden.

Alle info over met je dier op reis: https://www.licg.nl/vakantie-dier-gaat-mee/
 

Terug naar het overzicht van de landenfiches

Let op! Pasar stelde deze informatie met de meeste zorg samen vanuit diverse bronnen en is niet aansprakelijk voor enige onvolledigheid of onjuistheid, evenmin als voor de gevolgen daarvan. Bronnen: EU, VAB, TOURING, AUTOGIDS, ANWB, ADAC, NKC, ACSI, diverse toeristische diensten