Landenfiche Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Het Verenigd Koninkrijk is een van de landen waar je links moet rijden, en rechts inhalen. En ook links parkeren dus. Ook aan de snelheden zal je moeten wennen: gezien ze in miles worden uitgedrukt, mag je bijvoorbeeld maximaal 112 km/u rijden op een autosnelweg. Verder betaal je op sommige wegen tol en zijn er specifieke regels voor het rijden in Londen (zoals de ‘congestion charge’). En aangezien Groot-Brittannië geen Schengenland is zal je er ook een grenscontrole krijgen.
 

Erheen

 • Via de Noordzee zijn er ferry’s naar Groot-Brittannië uit Zeebrugge, Rotterdam, IJmuiden, Hoek-van-Holland. Via het Kanaal geraak je er o.a. vanuit Calais of Duinkerke per ferry, of vanuit Calais met de Chunnel. Let op: voertuigen met LPG- en andere gastanks mogen niet in de Chunnel. Gasflessen voor huishoudelijke apparatuur (koken, koelen, verwarmen) aan boord van caravans en campers zijn wel toegelaten. Voor het aan boord gaan moeten ze afgesloten worden. Ook qua volume zijn er beperkingen: www.eurotunnel.com/nl/reis-informatie/voertuigtypen/caravan-camper-aanhanger/
  Op de ferry’s worden LPG-tanks wel toegestaan, informeer je bij de rederij.
 • Noord-Ierland (Belfast of Larne) bereik je uit Groot-Brittannië per ferry rechtstreeks via Liverpool, Cairnryan en Troon, of je zet eerst over naar Ierland vanuit Frankrijk (via Cherbourg bijvoorbeeld) of Groot-Brittannië (vanuit Fishguard, Holyhead, Liverpool of Pembroke), om dan over de weg naar N-Ierland te gaan.
 • En dan is er nog het eiland Man, het eiland Wight en de Kanaaleilanden Alderney, Guernsey, Jersey en Sark, bereikbaar o.a. vanuit Saint-Malo (Fr).

Reis- en voertuigdocumenten

 • Een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart, geen visum.
 • Minderjarige kinderen hebben een eigen reisdocument (Kids-ID) nodig.
 • En minderjarigen reizend zonder hun ouders of voogd hebben geen toestemmingsformulier nodig.
 • Belgisch rijbewijs bestuurder(s)
 • Een B-sticker op het voertuig is niet vereist, de landcode op de kentekenplaat is voldoende. Heeft de kentekenplaat echter geen landcode (bvb de aanhangwagen, fietsendrager, of gaat het om een 'oude' nummerplaat), dan moet wel een B-sticker aangebracht worden.
 • Indien het voertuig niet op eigen naam staat, bijvoorbeeld een leaseauto, laat dan door de eigenaar een machtiging opstellen en ondertekenen, bij voorkeur in meerdere talen.
 • Verzekering en groene kaart: zowel voertuig als caravan/aanhangwagen + 750 kg MTM moeten desgevallend verzekerd zijn, de groene kaart telt als bewijs.

 

Verkeersregels

Enkele belangrijke verkeersregels, afwijkend van de Belgische:

Basisregel: links rijden en parkeren, langs rechts inhalen

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,8 promille, m.u.v. Schotland waar het 0,5 promille is.
 • In het Verenigd Koninkrijk geldt net als bij ons dat de bestuurder van een voertuig geconcentreerd moet rijden en altijd perfect in staat moet zijn om alle handelingen uit te voeren nodig om veilig te kunnen rijden.
  Men interpreteert dit vrij strikt: je moet daarom afleidingen vermijden en je kan een aanzienlijke boete krijgen als je tijdens het rijden bijvoorbeeld luistert naar harde muziek (waardoor andere verkeersgeluiden niet hoorbaar zijn), een kaart probeert te lezen, een muziekspeler of radio bedient, discussies voert met passagiers of iets eet, drinkt of rookt tijdens de rit.
 • Er is geen vaste voorrangsregel van rechts (of van links), volg aan elk kruispunt de wegmarkeringen of borden die aangeven welke rijbaan voorrang heeft en welke niet.
 • Rotondes zijn voorrangswegen en je rijdt er met de klok mee.
  Het verkeer met voorrang komt dus van rechts.
  Je moet je linkse richtingaanwijzer gebruiken als je wil afslaan. Voor je een rotonde oprijdt moet je met de richtingaanwijzers al aangeven welke richting je voorbij de rotonde uit wil:
  - Naar links (een kwart rotonde): geef continu richting aan naar links.
  - Rechtdoor (halve rotonde): geef geen richting aan bij oprijden, en geef pas richting aan naar links wanneer je de laatste afslag vóór de afslag die je wilt nemen bent gepasseerd.
  - Naar rechts (driekwart rotonde): geef eerst richting aan naar rechts en geef pas richting aan naar links wanneer je de laatste afslag vóór de afslag die je wilt nemen, bent gepasseerd.
  Op een rotonde met meerdere rijstroken is het belangrijk om direct de juiste rijstrook te kiezen in functie van de richting die je uit wil.
 • Bij een verkeersopstopping is switchen van rijstrook niet toegestaan.
 • Bussen hebben voorrang bij het wegrijden van hun halte.
 • Op bergwegen heeft stijgend verkeer voorrang op dalend verkeer.
 • Op een weg met drie of meer rijstroken per richting mogen campers met MTM +3.5t en auto’s met caravan of aanhangwagen niet op de meest rechtse rijstrook rijden.
 • Je mag een dubbele witte middenlijn overschrijden om een langzamer voertuig in te halen (minder dan 10 mph of 16 km/u), om een stilstaand voertuig voorbij te rijden of om een andere weg op te rijden, op voorwaarde dat het veilig is.
 • Je moet altijd een veiligheidsafstand bewaren volgens deze tabel die door de overheid is bepaald: assets.publishing.service.gov.uk/media/559afb11ed915d1595000017/the-highway-code-typical-stopping-distances.pdf
  Als je die niet kent, respecteer je de 2-seconderegel, dit is minstens 2 seconden laten voorbijgaan tussen het moment waarop een voorligger een bepaald vast punt op de weg passeert en jij dat punt passeert.
  Ook bij een opstopping in een tunnel hou je minimaal 5 meter afstand t.o.v. je voorligger.

Parkeren:
Parkeren wordt doorgaans geregeld met wegmarkeringen (enkele of dubbele witte, gele en rode lijnen) aan de rand van de weg, gecombineerd met borden. Controleer altijd goed de uren waarop parkeren toegelaten is.

 • Op een dubbele rode lijn is het altijd verboden stil te staan of te parkeren.
 • Op een enkele rode lijn mag je stilstaan tijdens de uren die zijn aangegeven op het verkeersbord. Kortstondig parkeren mag soms ook volgens de aanwijzingen op het verkeersbord. 
 •  Op een dubbele gele lijn is parkeren altijd verboden, stilstaan toegestaan.
 •  Op een enkele gele lijn kijk je naar de verkeersborden om te zien wanneer je niet mag parkeren.
 • Ook bij wit afgebakende parkeervakken op het wegdek moet je op het verkeersbord letten om te zien wanneer en hoe lang je mag parkeren.
 • Als de parkeermeter defect is, moet je een ander toestel gebruiken of met je smartphone betalen.
 • Het is verboden te parkeren voor een schoolingang, die vaak wordt aangegeven met een gele zigzaglijn op het wegdek.
 •  Het is verboden te parkeren langs een weg met in het midden al dan niet onderbroken dubbele witte lijnen.
 • Bij pech of een ongeval moet je in eerste instantie de alarmlichten aanzetten, en het wordt aanbevolen een gevarendriehoek te plaatsen op voldoende afstand achter je auto, behalve op autosnelwegen, waar het plaatsen van een gevarendriehoek niet toegestaan is.

Winterbanden (M+S) zijn niet verplicht, sneeuwkettingen mogen bij sneeuw en ijs.

Ook moet je altijd voor vertrek je auto mooi sneeuw- en ijsvrij maken en ervoor zorgen dat de nummerplaat leesbaar is.

Lading
Lading die meer dan 1 meter uitsteekt moet je signaleren.

Kinderen
Kinderzitjes of zittingverhogers zijn verplicht tot 1,35 meter of 12 jaar;

Verplicht in de auto

 • Geen extra (veiligheids)attributen verplicht.
 • Bellen met de smartphone mag alleen handsfree, via de carkit en zonder hoofdtelefoon. De telefoon vasthouden in de hand is nooit toegestaan, ook niet als je gestopt bent in een file of aan een rood licht bvb.
 • Roken in auto of camper in het bijzijn van een minderjarige is verboden in Wales, Engeland en Schotland.
 • Meenemen en gebruiken van radarverklikkers is toegestaan, ook navigatieapparatuur met info over de vaste flitslocaties is toegestaan.

Afstellen van de koplampen op links rijden is wettelijk verplicht:

De koplampen van een Belgisch voertuig staan afgesteld op de berm en de verkeersborden aan de rechterkant van de weg, o.a. om verblinding van tegenliggers te voorkomen.
Maar in Groot-Brittannië en Noord-Ierland betekent dat door het links rijden, dat ze op de andere weghelft schijnen en de tegenliggers kunnen verblinden. Dat is verboden en ook onveilig. Daarom moet je de koplampen gedeeltelijk afplakken, met speciale stickers (o.a.) te koop in de ferryterminals of bij Visitbritain: www.visitbritainshop.com/nederland/koplampstickers/.
Je kan je ook behelpen met een stuk bruine inpaktape dat je ongeveer in de helft van de koplamp kleeft. Hiervoor plaats je het voertuig voor een blinde muur en ontsteek je de lichten. Je zal een driehoek bemerken aan de rechterzijde die boven de helft uitsteekt. Die dient weggekleefd te worden met de tape (bron: VAB).

Bij sommige auto’s kan je de lichtbundel ook passend afstellen op links rijden via het menu van je autocomputer.

Snelheidsregels
 

Snelheidsbeperkingen
in km/u (in Mph)

Binnen bebouwde kom

Buiten bebouwde kom

Wegen met gescheiden rijbanen

Autosnelwegen

Personenauto's, campers toegestane maximummassa < 3.500 kg, motoren

48 (30)

96 (60)

112 (70)

112 (70)

Personenauto's of motoren, met aanhangwagen/caravan

48 (30)

80 (50)

96 (60)

96 (60)

Campers, toegestane maximummassa > 3.500 kg

48 (30)

80 (50)

96 (60)

112 (70)

De verkeersborden en wegmarkeringen zijn in meerdere opzichten afwijkend t.o.v. de onze:

 • Borden met maximumsnelheden geven deze snelheden aan in mph (miles per hour, mijl per uur); afstanden op wegwijzers worden in mijl weergegeven. 1 mijl = 1,6 km.
 • Aanwijzingsborden op autosnelwegen (M-wegen) zijn blauw met witte letters, aanwijzingsborden op primaire wegen (A-wegen) zijn groen met witte letters.
 • Op B-wegen en overige wegen zijn de aanwijzingsborden wit met zwarte letters.
 • In Wales zijn de verkeersvermeldingen tweetalig, met Welsh bovenaan.
 • Haaientanden op het wegdek om aan te geven dat je voorrang moet geven, bestaan niet in Groot-Brittannië of N-Ierland, het zijn volle of onderbroken strepen dwars op de weg. Meestal wordt deze wegmarkeringen voorafgegaan door een grote omgekeerde driehoek op het wegdek en wordt ook een driehoekig verkeersbord met de tekst Give way (Voorrang verlenen) gebruikt.

Onmiddellijke inning boetes:
De Britse politie mag buitenlanders een waarborgsom opleggen als de boete niet direct ter plekke wordt betaald. De hoogte van de waarborgsom is doorgaans gelijk aan de boete. Als het gaat om een verkeersovertreding die door de rechtbank moet worden behandeld, is de waarborgsom £ 600. Betaling kan met creditcard. Bij weigering mogen ze het voertuig in beslag nemen.

Rijbewijs met strafpunten:
Er is een strafpuntensysteem dat ook geldt voor buitenlanders. Als je het aantal van 12 punten binnen 3 jaar bereikt, wordt je rijbevoegdheid (in V.K.) ingetrokken voor de duur van 6 maanden. De strafpunten worden bijgehouden in een puntenregister.

Bevoegde personen:
Anders dan in België zijn in het V.K. ook parkeerwachters bevoegd voor het beboeten van verkeersovertredeningen.

 

Praktisch ter plaatse

Taal:
Engels, maar er zijn enkele erkende regionale minderheidstalen: Iers-Gaelisch & Ulster-Schots (Noord-Ierland); Schots-Gaelisch (noordwesten van Schotland); Welsh (Kymrisch) in Wales.

Betalen:
De munt is het Britse Pond (£).
Schotse en Ierse ponden circuleren ter plekke ook, maar worden niet overal in Groot-Brittannië en daarbuiten teruggenomen.
Euro’s worden meestal aanvaard, maar kijk uit voor de soms ongustige omrekenkoers!

Kamperen:

 • Kamperen is populair in Groot-Brittannië, er is een groot aanbod van campings onder verschillende benamingen.
 • Er zijn ‘campsites’: grotere campings met heel wat vaste plaatsen voor stacaravans.
 • Touring Parks’ zijn campings echt voor trekkers met tent, caravan of camper. Op ‘caravan parks’ zijn tenten dan weer niet welkom.
 • Gasflessen kunnen door de afwijkende nippel vaak niet gevuld worden, de blauwe Campingaz-fles 907 is meestal wel te koop, en soms ook 901 en 904. (Bron: Acsi)
 • Vrij kamperen is enkel in Schotland toegestaan, in open gebieden zonder bebouwing.
  Elders mag het alleen met toestemmingvan de overheid of de grondeigenaar.
 • Overnachten langs de weg, op parkings en in bermen is niet toegestaan.
 • Verschillende streken in Groot-Brittannië (Cornwall, Devon, Schotland,…) kennen smalle en heuvelachtige wegen, waar het rijden met grote caravans en campers niet altijd eenvoudig is. Hou er rekening mee bij de routeplanning.

Elektriciteit:
230 V, de stopcontacten zijn geaard en hebben drie rechthoekige gaten. Voor het gebruik van deze stopcontacten is een verloopstekker van het type G (adapter Verenigd Koninkrijk) of een wereldstekker nodig.
Op de campings zijn de meeste stroomaansluitingen niet in de CEE-norm. Een adapter is vaak nodig.
Op veel campings is een eigen aardlekschakelaar verplicht.

Tol in het Verenigd Koninkrijk:
De meeste (snel)wegen zijn vrij van tol; 
er zijn maar een 20-tal trajecten waar je tol moet betalen, maar ’s nachts en in de weekends zijn ze dikwijls toch tolvrij:

 • M6, traject ten noorden van Birmingham.
 • M25, Dartford Crossing, op de ringweg bij Londen.
 • Een aantal bruggen en tunnels op A-wegen en andere wegen.

Bij de meeste wegen betreft het een klein bedrag dat uitsluitend contant betaald kan worden (aangeduid: payment by cash only), maar op de M6 kan het ook met creditcard.

Op de Dartford Crossing is er een free-flow systeem (controle met camera’s en nummerplaatherkenning) en daar kan contante betaling niet. Van de diverse mogelijkheden is een betaling vooraf het eenvoudigst – ten laatste de dag voor de passage, via een formulier op de website: www.gov.uk/pay-dartford-crossing-charge
Meer details over de tolwegen kan je vinden op www.gov.uk/uk-toll-roads

Bekijk ook de hiervolgende  milieumaatregelen in Londen en Durham voor de milieu- en congestietaksen.

Milieuzones in London: 3 maatregelen:

1. Congestion Tax of Congestion Charge (CC)

 • Is een belasting om de binnenstad te mogen inrijden op werkdagen, ingevoerd met de bedoeling de verkeersdrukte (congestion) te doen verminderen. De zone is afgebakend door borden en markeringen met een grote letter 'C' in een rode cirkel, het gebied binnen de cirkel Marylebone Road, Finsbury, Tower Bridge, Elephant and Castle, Victoria Station en Mayfair.
  Kaart: http://lruc.content.tfl.gov.uk/congestion-charge-ulez-map.pdf 
 • De taks moet betaald worden voor de meeste voertuigen, van maandag tot en met vrijdag, tussen 7 en 18 uur, uitgezonderd op officiële feestdagen en van 25 december tot en met 1 januari.
  Vrijgesteld zijn o.a.elektrische voertuigen, mensen met een Europese gehandicaptenparkeerkaart en voertuigen met een CO2-uitstoot van maximum 75 g/km, na zich vooraf te hebben geregistreerd op tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge of via tel +44 343 222 2222.

  Let op: omdat de Congestion Charge Zone ook een ultralage-emissiezone is, een ULEZ (Ultra Low Emission Zone) - zie verder - moet je ook checken of je naast die congestiontaks ook niet bijkomend aan die milieutaks moet voldoen.

 • De CC bedraagt £ 11,50 per dag bij betaling op de reisdag zelf of £ 14 per dag bij betaling op de eerste dag na de reisdag. Je riskeert een boete als je later betaalt.
  Wie zich online registreert voor automatische betaling (CC Auto Pay), betaalt £ 10,50 per dag naast een abonnementsbedrag van £ 10 per jaar.
  Voor voertuigen die niet aan de Euro 4-norm voldoen, moet £ 10 per dag extra toxicity charge (T-charge) betaald worden.
  Betalen is mogelijk via internet of sms, maar ook in winkels en postkantoren ter plaatse.
 • Meer informatie en een kaart van het betreffende gebied: tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge/congestion-charge-zone?intcmp=40404

2. LEZ charge of Low Emission Zone Charge, en de Ultra Low Emission Zone Charge

2.1 De LEZ-Charge

Er is een milieubelasting voor sommige oudere (en vervuilende) busjes, bestelauto’s, campers e.a. (afhankelijk van gewicht én ouderdom), in het uitgestrekte gebied Groot-Londen - veel ruimer dan de CC-Zone - de zogenoemde Low Emission Zone (LEZ, lage-emissiezone, milieuzone), maar dus niet voor motorfietsen of personenwagens.
De doorgaande autoweg M25 valt niet binnen dit gebied, wel kleine delen van de M1 en M4.
Op tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone/check-if-your-vehicle-is-affected zie je of je voertuig door de taks gevat wordt of niet; ter info: campers worden ‘motorised caravans’ genoemd!
Ook een handig hulpmiddel is de LEZ vehicle checker (https://tfl.gov.uk/forms/16063.aspx) die na beantwoorden van de vragen aangeeft of je moet betalen of niet.
Enkel met een voertuig onderhevig aan de taks moet je ten laatste 2 weken voor binnenrijden van de zone je aanmelden bij Transport for London via tfl.gov.uk/modes/driving/account-create-account-29278 .
De betalingsmodaliteiten vind je hier: tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone/make-a-payment
In dit systeem moet per dag betaald worden, ook op zon- en feestdagen. De taks bedraagt £ 100 tot £ 200 per dag. Een dag loopt van middernacht tot middernacht. Als je dus bijvoorbeeld tussen 23 en 1 uur op de weg bent moet voor twee dagen betalen. Dat geldt niet voor stilstaande voertuigen die binnen het gebied staan geparkeerd.
Een kaartje van die uitgestrekte Groot-Londense LEZ: tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone/about-the-lez.  Eenmaal binnen het LEZ-gebied registreren camera's de nummerplaten en wordt gekeken of het voertuig taksplichtig is en of het aangemeld is. De boetes voor niet-geregistreerde voertuigen kunnen hoog oplopen.
Let op: in het hart van de LEZ is de ULEZ (Ultra Low Emission Zone), met normen die voor elk voertuig gelden.

2.2 De ULEZ-Charge
- In het centrum van de LEZ (en samenvallend met de Congestion Charge-Zone) is sedert april 2019 een Ultra Low Emission Zone (ULEZ), waar wel alle voertuigen moeten geregistreerd zijn, én moeten betalen als ze niet aan de milieubepalingen voldoen.
Diesels moeten er minstens Euro 6 zijn en benzinewagens minstens Euro 4 om gratis binnen te mogen, de anderen moeten milieutaks betalen.
Bedoeling is in deze zone oudere voertuigen via die taks zoveel mogelijk te weren.
Zie tfl.gov.uk/modes/driving/ultra-low-emission-zone voor meer info en betalingsmodaliteiten.
Registreren van je voertuig voor de ULEZ doe je hier: www.epcplc.com/ulez/register
Voertuigen die niet voldoen aan de strenge ULEZ-eisen, kunnen tegen betaling van extra £ 12,50 per dag (boven op de bestaande Congestion Charge desgevallend en boven op de LEZ-Charge eventueel) de zone inrijden. Voor voertuigen +3.5 t MTM is het tarief hoger (£ 100).
In tegenstelling tot de Congestion Charge is de ULEZ-Charge wel elke dag te voldoen, de Congestion Charge daarentegen enkel op weekdagen en niet op feestdagen (zie hoger).

Milieuzone Durham, met een Congestion Charge:
Durham, in het noordoosten van Groot-Brittannië, kent een congestion charge voor het zogenoemde 'schiereiland', dit is het historische gebied rondom de kathedraal en het kasteel. Het gebied is aangegeven met borden, met de rode letter C.
De heffing voor gemotoriseerde voertuigen bedraagt hier £ 2 van maandag tot en met zaterdag tussen 10 en 16 uur. Het bedrag moet betaald worden ten laatste om 18 uur op de dag van het bezoek, aan de betaalterminal bij het buitenrijden van de zone. De controle gebeurt door camera’s met nummerplaatherkenning.
Meer informatie op de website van Durham: www.durham.gov.uk/article/3437/Durham-Road-User-Charge-Zone-congestion-charge

Schoneluchtzones (clean air zone; CAZ) in andere steden op komst:
Birmingham, Leeds, Bath in Engeland, en Aberdeen, Dundee, Edinburgh en Glasgow (in Schotland) werken aan plannen voor invoering van dergelijke zones, gespreid vanaf 2020.

Douanebepalingen:
Er zijn beperkingen in de toegestane hoeveelheden alcohol en tabak die je als toerist mag invoeren.
Voor een overzicht van de toegelaten hoeveelheden per persoon, zie www.anwb.nl/vakantie/groot-brittannie/informatie/douane
Geld mag vanuit de EU onbeperkt worden in- of uitgevoerd.

Tanken en brandstoffen in Groot-Brittannië:
Bij tankstations kan aan de kassa contant en met bankkaart worden betaald; er zijn ook voldoende tankautomaten.

 • Benzine E5 - Euro 95 (Premium Unleaded 95 RON), loodvrije benzine met octaangetal 95 en maximaal 5% ethanol is goed verkrijgbaar.
 • Benzine E5 - Superplus 98 (Super Unleaded 97/98 RON), loodvrije benzine met octaangetal 97 of 98 en maximaal 5% ethanol is goed verkrijgbaar.
 • Diesel B7 (Diesel/ULSD/Derv/City Diesel) met max. 7 % biodiesel is goed verkrijgbaar.

  ULSD staat voor Ultra-Low-Sulfur Diesel (diesel met een zeer laag zwavelgehalte).
  Derv staat voor Diesel-Engined Road Vehicle en geeft aan dat het gaat om diesel voor gewone weggebruikers (in tegenstelling tot rode diesel voor niet-weggebruikers). Deze goedkopere ‘rode diesel’ met een lagere accijns is speciaal bedoeld voor bijvoorbeeld grasmaaiers, graafmachines, landbouwwerktuigen,... en is verkrijgbaar onder de naam red diesel, gas oil, agricultural diesel, tractor diesel, digger fuel enzovoort. Je mag die goedkopere rode diesel niet gebruiken in een auto of camper.
   

 • Lpg (Lpg/Autogas) is redelijk verkrijgbaar, zie www.mylpg.eu, vooral langs doorgaande wegen. Om lpg te kunnen tanken is een bajonetkoppeling nodig.
 • Aardgas (CNG) is zeer beperkt verkrijgbaar.
  Kijk voor een actueel overzicht op cngeurope.com of gebruik de app PitPoint om aardgasvulstations te vinden.
 • Elektriciteit: Het netwerk van openbare laadpunten is in landelijke gebieden nog te beperkt om dekkend te zijn. Een overzicht van de laadpalen: chargemap.com, oplaadpunten.nl, plugsurfing.com, of zoek naar oplaadpunten via bijvoorbeeld de apps Chargemap en Plugsurfing.

Een jerrycan met reservebrandstof is niet toegelaten op de ferry’s.

Goedkoper tanken:
Tanken is meestal het goedkoopst bij tankstations verbonden aan grote supermarkten (zoals Asda, Morrisons, Sainsbury's, Tesco en Waitrose). Kijk voor tankstations met de laagste prijzen in de buurt of in een bepaalde plaats bijvoorbeeld op www.petrolprices.com
Voor een overzicht van actuele brandstofprijzen zie blog.touring.be/nl/artikels/benzineprijzen-europa

Noodnummers:

 • Algemeen noodnummer: 112 of 999
 • Politie: 999 of 112
 • Ambulance: 999 of 112
 • Brandweer: 999 of 112
 • Pechbijstand RAC: +44 333 2000 999

Gezondheid & noodsituaties:

- Zorg voor een goede reisverzekering.
- Neem steeds voor jezelf én je reisgenoten een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) mee. Je kan ze aanvragen bij je ziekenfonds. Met deze kaart heb je recht op terugbetaling van noodzakelijke medische zorg bij ziekte of een ongeval tijdens je verblijf en weten ziekenhuizen, artsen, apothekers en andere zorgverleners dat hun rekening betaald wordt door de mutualiteit. Soms is het daardoor niet nodig om ter plekke te betalen.
Bij specialistische zorg of ziekenhuisopname: contacteer steeds direct de noodcentrale van je Ziekenfonds. Bewaar dat nummer in je gsm.

- In geval van ernstige nood (ongeval, arrestatie, sterfgeval, …) en wanneer je geen andere hulplijnen beschikbaar hebt kan je contact opnemen met het Belgisch Ministerie van Buitenlandse Zaken, telefoonnummer: +32 (0)2 501 81 11. Je kan ook vooraf je buitenlandse reis melden bij travellersonline.diplomatie.be om in geval van plaatselijke problemen vlot bijstand van de Belgische overheid te krijgen.
Voor informatie en eventuele ondersteuning ter plekke kan je ook terecht bij de Belgische Ambassade in London, T: +44 20 747 037 00 of +44 7710 703 639 (dit is een noodnummer, enkel in gebruik buiten de openingsuren);
mail: London@diplobel.fed.be,
unitedkingdom.diplomatie.belgium.be/nl/

Alle contactgegevens van onze ambassades en consulaten in het buitenland, alsook die van de ambassades en consulaten in Brussel vind je op diplomatie.belgium.be.

- Neem speciale geneesmiddelen in ruim voldoende mate mee (in originele verpakking), en maak zelf een reisapotheek met je reguliere geneesmiddelen. Ter plaatse kunnen de medicijnen duur zijn.
Neem voor jezelf bij voorkeur ook een medisch paspoort mee, verkrijgbaar bij de huisarts.

- Reizigers die geneesmiddelen gebruiken die onder de Opiumwet vallen (zoals bepaalde slaapmiddelen, kalmeermiddelen, ADHD-middelen en sterke pijnstillers), hebben strikt genomen voor deze geneesmiddelen geen officiële, gelegaliseerde Schengenverklaring nodig, gezien het Verenigd Koninkrijk geen Schengenland is. Een verklaring van de huisarts, in het Engels en in briefvorm opgesteld, volstaat. Zo’n Engelstalige medische verklaring is één jaar geldig als je medicatie en dosis hetzelfde blijven. Verandert je medicatie of de dosering, dan heb je een nieuwe verklaring nodig. www.travellikeapro.be/mag-mijn-medicatie-zomaar-mee-op-reis/

Andere gezondheidsadviezen:
Wees vooral in de periode van april tot november op je hoede voor teken/tekenbeten bij het wandelen of kamperen in de natuur, want die kunnen de ziekte van Lyme overbrengen en ook tekenencefalitis komt voor. Tekenbeten vermijden is dus van groot belang. Je kan je tegen die encefalitis ook laten vaccineren, wat je kan overwegen bij langer verblijf in de natuur.

Je huisdier in Groot-Brittannië:

 • Op de meeste campings is je hond welkom, op voorwaarde dat hij aangelijnd blijft. Ook in veel pubs kan je eten in gezelschap van een hond, in restaurants vraag je het beter vooraf.
 • Honden mogen vaak loslopen, dit staat overal duidelijk aangegeven. Zorg er echter voor dat je hond geen weiden met dieren in rent. De boer mag hier tegen optreden.
 • Op drukke stranden worden honden niet gewaardeerd, er zijn voldoende afgelegen stranden te vinden waar ze naar hartenlust kunnen rennen en zwemmen. Uitwerpselen van je hond moet je direct opruimen. Er zijn fikse boetes.
 • Het is nog niet bekend of en hoe de regels voor het meenemen van huisdieren zullen veranderen door de Brexit. Wanneer de regels niet veranderen, geldt de hierna genoemde informatie:
  - In 2020 is het raadzaam je huisdier zekerheidshalve een bloedtest te laten ondergaan om de rabiëstiter te bepalen. Meer informatie vind je op https://www.gov.uk/
  - Kijk voor actuele informatie over de gevolgen van de Brexit op anwb.nl/vakantie/groot-brittannie/informatie/brexit.
 • Identificatie: een hond of kat heeft een EU-dierenpaspoort nodig, verkrijgbaar bij de dierenarts. Dit paspoort bevat naast de beschrijving van het dier ook de naam en het adres van de eigenaar, het registratienummer van de chip en het bewijs van inenting tegen rabiës. Er is ook ruimte in het paspoort voor een gezondheidsverklaring en andere behandelingen of inentingen.
 • Verboden hondenrassen: Pitbullterriër, Dogo argentino, Tosa, Fila brasileiro en alle kruisingen van honden die lijken op voorgenoemde rassen.
 • Er zijn geen speciale regels rond reizen met de hond in je auto.
 • Dierengezondheid: honden en katten moeten ten minste 21 dagen voor de reis ingeënt zijn tegen hondsdolheid (rabiës). De geldigheidsduur is afhankelijk van de richtlijnen van de fabrikant van het vaccin (1-3 jaar). Let op: de chip moet vóór de inenting tegen rabiës zijn ingebracht, ten laatste dezelfde dag.
 • Honden moeten 1 tot 5 dagen voor aankomst door de dierenarts ontwormd zijn (Praziquantel). Tijdstip, datum, handtekening en stempel moeten in het paspoort vermeld staan. Aangeraden wordt om deze bladzijde en ook die van de rabiësvaccinatie te laten lamineren.
 • Groot-Brittannië en Noord-Ierland zijn geen risicogebieden, maar een hond of kat kan tijdens de vakantie toch ziek worden als gevolg van teken- of insectenbeten. Er bestaan voldoende preventieve maatregelen. Neem hierover ten minste 4 weken voor vertrek contact op met de dierenarts.
 • Jonge dieren: pups en kittens die binnenkomen moeten ingeënt zijn tegen rabiës. Dieren jonger dan 3 maanden mogen niet binnengebracht worden.
 • Er mogen maximaal 5 honden en/of katten worden ingevoerd.
 • Honden mogen alleen met bepaalde veerdiensten en luchtvaartmaatschappijen via aangewezen vliegvelden en havens het land inreizen. De vervoersmaatschappij kan hierover inlichtingen verstrekken.
 • Neem altijd naast het actuele EU-dierenpaspoort, oudere vaccinatiepapieren of een verouderd EU-dierenpaspoort met je mee.

Alle info over met je dier op reis: www.licg.nl/vakantie-dier-gaat-mee
 

Terug naar het overzicht van de landenfiches

Let op! Pasar stelde deze informatie met de meeste zorg samen vanuit diverse bronnen en is niet aansprakelijk voor enige onvolledigheid of onjuistheid, evenmin als voor de gevolgen daarvan. Bronnen: EU, VAB, TOURING, AUTOGIDS, ANWB, ADAC, NKC, ACSI, diverse toeristische diensten