Landenfiche Oostenrijk

Erheen

update 14 juni 2023

(bronnen: VAB, ANWB, ADAC, NKC, Austria.info)

Naar het westen van Oostenrijk rijd je best over Duitsland via Ulm & Bregenz, naar midden-Oostenrijk via München (D) & Kufstein of Salzburg. De beste route naar het oosten van Oostenrijk loopt via Passau (D) & Linz.

Reis- en voertuigdocumenten

 • Een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart, geen visum.
 • Minderjarige kinderen hebben een eigen reisdocument (Kids-ID) nodig.
 • Minderjarigen die reizen zonder hun ouders of voogd zijn niet verplicht een copie van de identiteitskaart van hun afwezige ouder(s) of een toestemmingsformulier bij te hebben, maar het is wel aan te raden.
 • Belgisch rijbewijs bestuurder(s)
 • Een B-sticker op het voertuig is niet vereist, de landcode op de kentekenplaat is voldoende. Heeft de kentekenplaat geen landcode (aanhangwagen, fietsendrager, oude nummerplaat), dan moet wel een B-sticker aangebracht worden.
 • Indien het voertuig niet op eigen naam staat, bijvoorbeeld een leaseauto, laat dan door de eigenaar een machtiging opstellen en ondertekenen, bij voorkeur in meerdere talen.
 • Verzekering en groene kaart: zowel voertuig als caravan/aanhangwagen + 750 kg MTM moeten desgevallend verzekerd zijn, de groene kaart telt als bewijs.

Verkeersregels

Enkele belangrijke regels, (licht) afwijkend van de Belgische:

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is net als bij ons 0,5 promille. Voor beginnende bestuurders die hun rijbewijs minder dan 2 jaar hebben is het beperkt tot 0,1 promille, wat in feite een absoluut alcoholverbod is!
 • Op smalle bergwegen moet diegene die het makkelijkst kan uitwijken of manoeuvreren voorrang verlenen. Twijfel je, verleen dan voorrang aan het stijgend verkeer. Let wel, postbussen hebben altijd voorrang.  
 • Als je stopt terwijl je op een voorrangsweg rijdt verlies je je recht op voorrang.
 • Overstekende kinderen en trams hebben ALTIJD voorrang.
 • Bij een onbewaakte spoorweg met een verkeersbord met een trein en de tekst ‘auf Pfeifsignal achten’ moet je stoppen en luisteren of je een signaal hoort.
 • Langs een aantal auto(snel)wegen zijn op de praatpalen gele knipperlichten aangebracht. Wanneer deze lampen knipperen kondigen ze gevaar aan, bvb een spookrijder, een ongeval, file,...: je moet vertragen en mag niet meer inhalen.
 • Verkeerslichten: rood en oranje samen betekent dat je je klaar moet houden om door te rijden, knipperend groen licht betekent 'voorbereiden tot stoppen', een aankondiging dat het licht binnenkort rood gaat worden.
   
 • In blauwe parkeerzones in een groot aantal steden mag je tussen 30 minuten en 2 of 3 uur parkeren met een ticketje, dat je koopt aan parkeerautomaten, in Trafik-winkels, metrostations, tankstations, enzovoort. De zones zijn aangeduid met een rechthoekig wit bord met daarop het verkeersbord ‘verboden te parkeren’ en de tekst Kurzparkzone. Als het bord links van de weg staat, geldt het alleen aan die kant. Soms staan er ook blauwe markeringen op de weg of het voetpad. Het einde van de zone wordt aangeduid met hetzelfde verkeersbord, maar dan in het grijs met een zwarte streep erdoor.
 • Het is verboden te parkeren in zones gemarkeerd met een gele zigzagstreep of op plaatsen met een onderbroken gele streep langs de kant van de weg. Als een parkeerverbod vergezeld is van het onderbord met opschrift Werktags en daarbij een tijdsindicatie, geldt dit ook op zaterdag.
  Als een parkeerverbod niet geldt in het weekend staat er op het onderbord Mo – Fr.
   
 • Je moet steeds t.o.v. je voorligger een afstand houden die 50% van je gereden snelheid bedraagt in meters. Bijvoorbeeld: tegen 100 km/u is een volgafstand van minstens 50 m verplicht.
 • Voertuigen met aanhangwagen dienen altijd minstens 50 meter tussenafstand te houden als er voor hen ook een ‘lang’ voertuig rijdt.
   
 • In een file ben je verplicht om een gang vrij te maken voor de reddingsdiensten: de nooddoorgang ofte "Rettungsgasse". Je moet dit doen van zodra het verkeer vertraagt en stapvoets begint  te rijden.
  - Dit gebeurt op een weg met twee rijstroken door links en rechts uit te wijken waardoor in het midden een gang ontstaat. Gebruik ook de pechstrook.
  - Bij een weg met drie rijstroken gaat verkeer op de linkerrijstrook naar links, de twee andere rijstroken naar rechts waardoor de middelste rijstrook als doorgang kan dienen. 
  Motards mogen deze reddingstrook niet gebruiken om de file voorbij te rijden.
   
 • Schoolbussen met de alarmlichten aan mag je niet voorbijrijden (in dezelfde richting); je moet stoppen en wachten. 
 • Fietsers inhalen: binnen de bebouwde kom moet je minstens een zijdelingse afstand van 1,5 m houden, buiten de bebouwde kom wordt dat 2 m.
 • Schulstraße: straten of gebieden in de buurt van een school hebben soms het statuut van Schulstraße, aangegeven met een rechthoekig blauw bord met een wit vlak met daarin twee silhouetten van schoolkinderen en daaronder de tekst Schulstraße.
  Hier mogen (soms alleen op bepaalde tijden) geen auto's rijden en mogen voetgangers op de rijbaan lopen, mits ze het overige verkeer niet opzettelijk hinderen.
   
 • Bij pech of een ongeval moet je als bestuurder een veiligheidsjasje aandoen als je uitstapt.
  Een gevarendriehoek gebruiken is enkel verplicht als je auto niet goed op te merken is. Deze moet op de auto(snel)weg circa 200 m en op overige wegen circa 150 m achter het voertuig worden geplaatst. Als er bij een ongeval een lichamelijk letsel is of schade aan de openbare infrastructuur moet je de politie waarschuwen. Bij een ongeval met aanzienlijke schade en/of gekwetsten moet je alarmnummer 112 bellen.
   
 • Tussen 1 november en 15 april is het verplicht om in winterse omstandigheden (sneeuw, ijs, sneeuwmodder) op alle wielen winterbanden te hebben, echter niet op de wielen van de aanhanger.
  Banden met het teken M+S of met het symbool met 3 bergtoppen en een sneeuwvlok worden als winterbanden beschouwd mits ze een minimale profieldiepte hebben van 4 mm voor radiaalbanden en 5 mm voor diagonaalbanden. Als de profieldiepte kleiner is, worden ze als zomerbanden beschouwd. Ook buiten deze periode kan het gebruik van winterbanden op bergwegen verplicht worden.
 • Als je betrokken bent bij een ongeval en je hebt niet de verplichte winterbanden, kan je mee aansprakelijk gesteld worden. Als de omstandigheden het toelaten, mag je ook met sneeuwkettingen in plaats van winterbanden rijden.
 • Sneeuwkettingen alleen bij sneeuw of ijzel, en minstens op de aangedreven wielen monteren.
  Een speciaal verkeersbord kan je verplichten om sneeuwkettingen op te leggen, minstens op de aangedreven wielen, ook als je op winterbanden rijdt!
  Het is dus echt aanbevolen om in Oostenrijk in de winter altijd sneeuwkettingen aan boord te hebben.
  Zgn. 'sneeuwsokken' worden in Oostenrijk niet als sneeuwkettingen aanvaard.
   
 • Voor vertrek moet je de auto of camper desgevallend sneeuwvrij maken, ook op het dak.
   
 • Alhoewel campers strikt genomen 'voertuigen zijn voor personenvervoer', vallen in Oostenrijk zwaardere campers met htm +3.5 t onder de categorie van de 'Last Kraft Wagens' (LKW's). Zij moeten dan ook een GO-Box installleren om te voldoen aan de tolplicht (zie verder), en moeten desgevallend ook de aanwijzingen onderweg voor LKW opvolgen.


Verplicht in de auto:

 • ​gevarendriehoek
 • veiligheidshesje, minstens voor  de bestuurder
 • verbanddoos
 • minstens 1 wielkeg (in een voertuig met een toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg en in een auto of camper met een caravan of aanhangwagen erachter met een maximaal toegestaan totaalgewicht van meer dan 750 kg)

 • Kinderen in de auto/camper:
  Kinderen jonger dan 14 jaar en kleiner dan 1,35 m moeten voor- en achterin in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger met veiligheidsgordels worden vervoerd.
  Kinderen jonger dan 14 jaar, maar groter dan 1,35 m mogen ook een in de hoogte verstelbare veiligheidsgordel dragen, mits de gordel goed past en niet over de hals loopt.
  In een auto waarin een kinderzitje of veiligheidsgordels ontbreken, mogen kinderen jonger dan 3 jaar niet worden vervoerd en mogen kinderen tot 14 jaar alleen achterin worden vervoerd.
  Roken in de auto in bijzijn van jongeren/kinderen -18 jaar is verboden.
   
 • Het meenemen van radardetectieapparatuur is verboden, maar het gebruik van apparaten met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals gps en apps op smartphones) is toegestaan.
 • Telefoneren met smartphone in de hand, of smartphone manipuleren in de auto, ook bij stilstaan, is niet toegestaan. Telefoneren mag enkel handsfree.
   

Snelheidsregels

Snelheidsbeperkingen:
algemene regels
Binnen bebouwde kom  Buiten bebouwde kom Autosnelweg
Personenauto's, campers – 3.5 t htm en moto's 50 100 130*
Personenauto’s en campers - 3.5 t htm, met aanhangwagen of caravan -750 kg htm  50 100 100
Personenauto’s en campers - 3.5 t htm, met aanhangwagen of caravan +750 kg, maar lager gewicht dan trekkend voertuig & max totaal gewicht sleep -3.5 t 50 80 100
Personenauto’s en campers - 3.5 t htm, met aanhangwagen of caravan +750 kg, met hoger gewicht dan trekkend voertuig & totaal gewicht sleep +3.5 t 50 70 80
Campers, toegestane maximummassa > 3500 kg 50 70 80

(*) Er is een nachtlimiet van 110 km/u van 22.00 uur tot 05.00 uur op de snelwegen A10, A12, A13 en A14.
Op delen van de A12 en de A13 is er altijd een maximumsnelheid van 100 km/u.

Tijdens perioden van ernstige luchtvervuiling kan door variabele verkeersignalisatie op bepaale stukken snelweg een tijdelijke snelheidsbeperking van 100 km/u opgelegd worden (met vermelding IG-L; de zgn IG-L-Hunderter-Zones) .
Respecteer deze beperkingen nauwgezet, de boetes zijn zeer hoog.

De verkeersborden en wegmarkeringen gelijken op de Belgische;
hier een overzicht

Ter plaatse

Taal: Duits, maar er zijn ook een aantal minderheidstalen: Burgenland-Kroatisch, Hongaars, Romanes, Sloveens, Slowaaks, Tsjechisch. Met Engels kan je je meestal beredderen.

Betalen:  Munteenheid is de euro.

Voor personenverkeer zijn er geen milieuzones in Oostenrijk.
 

KAMPEREN

 • Wildkamperen vrij in de natuur is niet toegestaan, overnachten langs de openbare weg als je op doorreis bent wel (uitgezonderd weliswaar in Tirol, Wenen en in de Nationale Parken), mits er geen parkeerverbod is en het geen gevaar oplevert voor het overige verkeer. Let wel: je mag er niet echt kamperen, dus geen voortent opzetten of tafel en stoelen buiten zetten en caravans mogen niet losgekoppeld worden van de auto.
 • Oostenrijk telt een kleine 500 campings, die meestal van april tot oktober open zijn. Daarnaast zijn er tientallen campings ook in de wintermaanden open.
 • De Oostenrijkse campings hebben soms zeer goede voorzieningen: luxueus uitgevoerd sanitair vaak met wascabines en familiecabines. Ook voorzieningen als een wateraf- en aanvoer, tv- en zelfs telefoonaansluitingen op de kampeerplaats zijn geen zeldzaam verschijnsel. Op wintercampings is soms een aansluiting op een ringgasleiding mogelijk.
 • Daarnaast is met Bauernhof Camping ook het kamperen bij de boer goed uitgebouwd.
 • Oostenrijk kent geen nationaal systeem voor de klasse-indeling van campings.
 • Elektriciteit: een verloopstekker is niet nodig


TOL

 1. Alle voertuigen (ook moto's) met max. 3.5 t MTM moeten een Autobahnvignet hebben op de Oostenrijkse snelwegen (Autobahnen, Schnellstrassen); enkel het trekkend voertuig, niet de caravan of de aanhangwagen.
  - Dit vignet is als sticker verkrijgbaar in Oostenrijk en Duitsland nabij alle snelweg-grensovergangen en in een aantal tankstations net voor de grens. Je kleeft het links (van binnen gezien) bovenaan op je voorruit of achter je achteruitkijkspiegel. Verwijder oude, vervallen tolvignetten. Het vignet moet correct gekleefd worden, men controleert oa met camera's.
  - Je kan ook je vignet digitaal kopen (bij VAB bvb,of op de website van ASFINAG, zie verder) en laten koppelen aan je nummerplaat; het kleven van een sticker op de voorruit is dan niet meer nodig. De controle gebeurt automatisch via herkenning van je geregistreerde nummerplaat.
  Meer informatie over en het aankopen van het digitaal tolvignet op de site van Asfinag, de Oostenrijkse snelwegbeheerder.
  Koop het digitaal vignet bij Asfinag tijdig online, want het is ten vroegste 18 dagen na de dag van aanvraag geldig. De eerste 14 dagen na aankoop kun je eventueel nog annuleren.
  Bij VAB gaat de registratie wel sneller, ong. 48 u maximaal, maar daar kan je niet meer annuleren of je nummerplaat corrigeren bij foute ingave. .
  Ter plaatse kan je het digitaal vignet ook kopen bij tolstations van ASFINAG, bij een aantal tankstations en tabakswinkels en in automaten op verzorgingsplaatsen (Rastanlagen, Raststätte) langs de weg. Het is dan onmiddellijk actief. 
  Prijs en geldigheid van de gewone en de digitale tolvignetten zijn dezelfde, en er zijn 3 geldigheidsperiodes beschikbaar (10 dagen, 2 maanden of 1 kalenderjaar, dit is van december in het voorgaande jaar tem januari van het daaropvolgend jaar, 14 maanden in dat geval...).

  Extra Toltrajecten (Streckenmaut):
  - Er zijn een aantal tunnels en wegen waar personenwagens (met of zonder aanhangwagen) en moto's (ter plaatse aan de tolpoort, of vooraf online https://shop.asfinag.at/nl/maut-produkte/Digitale-trajecttol/ ) tol moeten betalen, de zgn Sondermautstrecken: op de snelweg A 9 Pyhrn (Bosrücktunnel & Gleinalmtunnel), snelweg A 10 Tauern (inclusief Tauern- en Katschbergtunnel), snelweg A 11 Karawankentunnel, snelweg A 13 Brenner en snelweg S 16 Arlberg, tussen de afzonderlijke tolstations. 
  Let op: de doorgang via de speciale tolpoorten voor de digitale streckenmautkarte lukt niet als je een caravan trekt of met een camper rijdt, want de digitale streckenmautpoort is voor deze voertuigen niet toegankelijk; de andere doorgangen kan je wel gebruiken.
  Op deze extra toltrajecten met streckenmaut ben je dus niet verplicht om een Autobahnvignet (zie hierboven) te hebben, maar je koopt er best toch één, want je kan deze trajecten moeilijk bereiken zonder te komen langs een ander traject waar een Autobahnvignet wel nodig is.
  Hier een kaartje met de tolwegen; bemerk dat volgende trajecten tijdelijk tolvrij zijn:
  A1, tussen de grens bij Walserberg en knooppunt Salzburg Nord;
  A12, tussen de grens bij Kufstein en knooppunt Kufstein-Süd;
  A14, tussen de grens bij Hörbranz en knooppunt Hohenems;
  A26, Linzer Autobahn.

  Naast de Sondermautstrecken op het hoofdwegennet zijn er in Oostenrijk nog tientallen tolpaswegen, weliswaar vaak gesloten in de winter....
  Daar moet je eveneens tol betalen, bij de tolposten of aan de betaalautomaten:
  Felbertauernstrasse,
  Gerlitzen Gipfelstrasse, (*)
  Gerlosstrasse, (*)
  Grossglockner Hochalpenstrasse,
  Kaunertal Gletscherstrasse, (*)
  Malta Hochalmstrasse, (*)
  Nockalmstrasse, (*)
  Silvretta-Hochalpenstrasse,
  Timmelsjochstrasse, (*)
  Villacher Alpenstrasse (*)
  (*): op deze passen zijn auto's met caravan niet toegestaan. 
   
 2. Voertuigen, ook campers, met maximum toegelaten massa van +3.5 ton (en let op: ook campers -3.5 t HTM, maar die in beladen toestand toch meer dan 3.5 t wegen) moeten op de tolwegen (snelwegen en al de andere toltrajecten) beschikken over een GO-Box waarmee ze de tol betalen. Deze gewichtsgrens wordt streng gecontroleerd, en er is geen marge.
  Het gewone tolvignet geldt niet voor deze gewichtsklasse. De gewichtsgrens heeft alleen betrekking op het trekkend voertuig, niet op een eventuele caravan of aanhangwagen. Met de GO-Box wordt op de tolweg automatisch betaald per gereden kilometer.
  De hoogte van de tol is afhankelijk van de EURO-emissieklasse van het voertuig, van het aantal assen en van het aantal gereden kilometers, en ook het tijdstip van de rit: tussen 22 en 5 u 's nachts is het duurder. Meer informatie op https://www.go-maut.at/. Voor Euro-klasse 4 of hoger moet je binnen de 28 dagen na het ingeven van je Euronorm het bewijs opsturen naar de beheerder ASFINAG. 
  De GO-Box is een toestel dat in bruikleen wordt vestrekt door wegbeheerder ASFINAG (www.asfinag.at) en dat je achter de voorruit moet plaatsen. Het kost eenmalig € 5 administratiekosten, en vervolgens moet je een tegoed opladen van minimaal € 75 en maximaal € 500. Dat tegoed kan je maximaal 2 jaar gebruiken, daarna vervalt het bedrag.
  Stuur na gebruik de box terug naar ASFINAG en je krijgt het niet-gebruikte tegoed terug.
  •Tijdens het rijden gaat het verschuldigde bedrag automatisch af van je totaal bij het passeren van een tolportaal. Een piepje geeft aan dat de tolpoort je passage gedecteerd heeft.
  •De GO-Box is onder meer verkrijgbaar en op te laden bij bepaalde tankstations aan de tolwegen in Oostenrijk en in buurlanden dicht bij de Oostenrijkse grens. Een pictogram (het woord GO op een blauw vlak) geeft op borden aan bij welk tankstation de GO-Box verkrijgbaar is.
  Uitgebreide informatie over dit systeem en een module om de tol te berekenen is te vinden op go-maut.at. Bellen kan met het servicenummer van ASFINAG: +43 1 955 12 66.
   


Douanebepalingen

Er zijn beperkingen in de toegestane hoeveelheden alcohol en tabak die je als toerist mag invoeren.
Voor een overzicht van de toegelaten hoeveelheden per persoon, zie IATA.
Bij terugkeer in België: zie de brochure van de FOD 'Wijs op reis'
Geld mag vanuit de EU onbeperkt worden in- of uitgevoerd.


Tanken & brandstoffen

 • Bij tankstations kan je aan de kassa contant en met bankkaart of Visakaart met pincode betalen.
 • Het aantal tankstations met tankautomaten en volledig onbemande tankstations (Automatentankstellen) neemt sterk toe in Oostenrijk. Je betaalt er met een bankpas of creditcard (met pincode). Hou er wel rekening mee dat Belgische bankpassen en creditcards soms niet bruikbaar zijn.
 • Goedkoper tanken: In Oostenrijk mogen de brandstofprijzen slechts één keer per dag, om 12 uur, worden verhoogd. Daarom is tanken vlak voor 12 uur het goedkoopst. Prijsverlagingen mogen altijd toegepast worden.
 • Op zondag en maandag zijn de prijzen over het algemeen het laagst en op vrijdag en zaterdag het hoogst. Merkloze brandstof kost gemiddeld 10% minder.
 • Kijk voor tankstations met de laagste prijzen in een bepaalde deelstaat of in de buurt op https://www.spritpreisrechner.at, of gebruik de app van de Oostenrijkse wegenwacht ÖAMTC voor iOS of Android.​ Over het algemeen zijn ook hier de tankstations langs de snelwegen iets duurder dan deze die verder weg gelegen zijn.

 

 • E5 Benzine Euro 95 (Super/Bleifrei) en E5 Superplus 98 is goed verkrijgbaar. Voor oudere auto's die nog loodhoudende benzine nodig hebben, is er een additief als loodvervanger verkrijgbaar. E10 benzine (met 10% ethanol) is vanaf nu ook verkrijgbaar; check vooraf of je auto hiervoor geschikt is: 
 • B7 Diesel (Diesel) is goed verkrijgbaar.
 • Lpg is slechts beperkt verkrijgbaar bij een 40-tal tankstations, zie https://www.mylpg.eu/ . Om te tanken heb je een Italiënippel nodig.
 • Aardgas CNG (Erdgas) is redelijk goed verkrijgbaar. Kijk voor een actueel overzicht op cngeurope.com of gebruik de app PitPoint om aardgasvulstations te vinden.
 • Elektriciteit: Er zijn ongeveer 15.000 oplaadpunten (bron: eafo.eu), en dat netwerk is nog niet helemaal dekkend voor het reizen met een elektrische auto. Kijk voor een actueel overzicht van de locaties van oplaadpunten op https://e-tankstellen-finder.com/at/de/elektrotankstellen, op chargemap.com, oplaadpunten.nl, plugsurfing.com, uppladdning.nu, of zoek naar oplaadpunten via bijvoorbeeld de apps Chargemap en Plugsurfing of de websites bluecorner.be/nl/overal-europa-opladen/ of oplaadpalen.nl.
 • Voor een overzicht van actuele brandstofprijzen zie de blog van Touring: https://blog.touring.be/nl/artikels/benzineprijzen-europa .


Autopech onderweg:
De Oostenrijkse wegenwacht is de ÖAMTC, tel. 120 of +43 1 25 120 00


Noodnummers:
112: algemeen alarmnummer voor politie, ziekenwagen of brandweer
133: politie
122: brandweer
144: ambulance
120: Pechverhelping ÖAMTC, of +43 1 25 120 00  

Voor informatie en eventuele ondersteuning ter plekke kan je terecht bij de Belgische Ambassade in Wenen, Schönburgstraße 10, 1040 Wenen; tel. +43 1 502 070.
Noodnummer bij ongevallen, diefstal/verlies van documenten,… buiten de openingsuren: tel. +43 664 450 92 11; mail: Vienna@diplobel.fed.be

Gezond op reis:
•Neem speciale geneesmiddelen in ruim voldoende mate mee en steeds in de originele verpakking;  maak zelf een reisapotheek met je reguliere geneesmiddelen.
•Reizigers die geneesmiddelen gebruiken die onder de Opiumwet vallen (zoals bepaalde slaapmiddelen, kalmeerpillen, ADHD-middelen en sterke pijnstillers), moeten voor deze geneesmiddelen een zogenaamde Schengenverklaring bij zich hebben. Reizen met deze geneesmiddelen zonder verklaring is strafbaar. Op http://www.travellikeapro.be/mag-mijn-medicatie-zomaar-mee-op-reis/ is te lezen welke geneesmiddelen onder de Opiumwet vallen en hoe de verklaring kan worden aangevraagd.
•Met de EZVK (europese ziekte verzekeringskaart) van je mutualiteit kan je bij hospitalisatie aantonen dat je onder de Belgische Riziv valt. Dit geeft je recht op terugbetaling van je medische kosten in het buitenland. Contacteer desgevallend de noodcentrale van je mutualiteit. 
Check desgevallend ook je reisverzekering om te zien of bergsporten en/of helikopterevacuaties gedekt zijn.

Andere gezondheidsadviezen:
Teken zijn actief in de periode van april tot november. Via tekenbeten kun je de ziekte van Lyme overbrengen, en ook het overbrengen van tekenencefalitis komt voor. Dat is een hersenontsteking die wordt veroorzaakt door een virus dat kan worden overgebracht door een tekenbeet. Tekenbeten vermijden is dus van groot belang.
Je kunt je tegen die encefalitis laten vaccineren, wat nuttig kan zijn bij een langer verblijf in de natuur.
Omdat encefalitis ook kan worden overgedragen via rauwe melk van koeien, schapen of geiten, wordt geadviseerd geen producten te gebruiken die zijn gemaakt van rauwe melk, denk aan sommige sommige kazen bvb.
 

Je huisdier in Oostenrijk

 • Je mag maximaal 5 honden meenemen naar Oostenrijk.
 • Op de meeste campings en in pretparken is een hond welkom, op voorwaarde dat hij aangelijnd blijft. In restaurants mag een hond mee naar binnen, tenzij anders aangegeven.
 • Op de recreatieve stranden rondom meren zijn honden niet toegelaten.
 • Van maart tot mei moet een hond in de bossen aangelijnd blijven.
 • De hond mag mee in het openbaar vervoer, ook in de kabelbanen, maar moet aangelijnd en gemuilkorfd zijn.
 • Identificatie: een hond of kat moet gechipt zijn en heeft een EU-dierenpaspoort nodig, verkrijgbaar bij de dierenarts. Dit paspoort bevat naast de beschrijving van het dier, de naam en het adres van de eigenaar, het registratienummer van de chip en het bewijs van inenting tegen rabiës. Er is ook ruimte in het paspoort voor een gezondheidsverklaring en andere behandelingen of inentingen.
 • Er zijn geen verboden hondenrassen.
 • Jonge dieren: een hond, kat of fret  jonger dan 15 weken mag niet meer ingevoerd worden. Elk dier moet namelijk ingeënt zijn tegen rabiës, wat pas kan vanaf 12 weken. Tel daarbij de wachtperiode van 3 weken na de vaccinatie, wat de uiterste grens voor binnenreizen brengt op 15 weken.
 • Er staan rode waarschuwingsborden in gebieden waar hondsdolheid voorkomt.
  In Oostenrijk wordt blauw gif in lokaas gestopt om dassen en marters te doden. Ga met je hond direct naar een dierenarts als hij daarvan gegeten heeft.

Alle info over met je dier op reis: www.licg.nl/vakantie-dier-gaat-mee
 

Terug naar het overzicht van de landenfichesLet op! Pasar stelde deze informatie met de meeste zorg samen vanuit diverse bronnen en is niet aansprakelijk voor enige onvolledigheid of onjuistheid, evenmin als voor de gevolgen daarvan. Bronnen: EU, VAB, TOURING, AUTOGIDS, ANWB, ADAC, NKC, ACSI, diverse toeristische diensten